Presidentvalg og pandemi i Zambia

Den tredje smittebølgen har truffet store deler av Afrika med full kraft. De siste ukene har Zambia opplevd rekordhøye smittetall, og utviklingen ser ikke ut til å avta. Spørsmålet nå er om det er vilje til å følge opp nødvendige tiltak midt i en valgkampperiode.

Av landansvarlige for Zambia i FORUT, Eivind Pedersen Skeie og Malin Christina Irgens

Landet har kommet seg gjennom de to første smittebølgene av Covid-19, men nå er situasjonen annerledes. President- og parlamentsvalget er godt i gang og skal avholdes 12. august. 

FORUTs partnere i Zambia, SHARPZ og Kirkens Nødhjelp, forteller om en kritisk situasjon der det er store mørketall i smitte og få nasjonale restriksjoner som overholdes for å slå ned smitten. I tillegg meldes det om en dramatisk økning i antall selvmord hos unge, på grunn av en usikker situasjon og utfordringer under pandemien. 

Innlandsstaten Zambia 

Zambia ligger på en høylandsslette i innlandet i den sørlige delen av Afrika og er på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Landet grenser mot Angola, Botswana, Den demokratiske republikken Kongo, Malawi, Mosambik, Namibia, Tanzania og Zimbabwe. Ved utgangen av 2020 var innbyggertallet på om lag 18,4 millioner. Hovedstaden Lusaka er den største byen med i underkant av 2 millioner innbyggere. Jordbruk står for ca. 20 prosent av brutto nasjonalprodukt og er den næringen som sysselsetter flest mennesker. 

Fra starten av 2000-tallet opplevde Zambia en periode med god økonomisk vekst, og ble i 2011 klassifisert av Verdensbanken som et mellominntektsland. De siste årene har imidlertid landets økonomi blitt rammet av fall i råvarepriser og reduksjon i jordbruksproduksjonen som følge av mindre nedbør. Verdensbanken rapporterer om negativ vekst i brutto nasjonalprodukt og en inflasjon på om lag 15 prosent i 2020, mye forårsaket av Covid-19 gjennom fall i internasjonal etterspørsel.

Zambia er også blant landene i verden som er mest påvirket av HIV/AIDS. UNICEF rapporterer om en positiv utvikling i antall HIV-positive i Zambia, men at det fremdeles er svært mange som smittes hvert år. I 2019 var det over 50.000 nye tilfeller av HIV-positive, hvorav 6.000 var barn under 14 år. 

Landesorg – den politiske konteksten

Zambia regnes å være et relativt stabilt land, hvor det avholdes demokratiske president- og parlamentsvalg hvert femte år. Fra Zambia ble selvstendig fra Storbritannia i 1964 og frem til 1991, ble ettpartistaten ledet av president Kenneth Kaunda. I 1991 ble det innført flerpartidemokrati, og valget ble vunnet av Movement for Multiparty Democracy (MMD) som hadde makten frem til 2011. 

Sittende president Edgar Lungu representerer partiet Patriotic Front (PF) som har hatt makten siden 2011. Det kommende valget 12. august står i realiteten mellom Edgar Lungu fra PF og Hakainde Hichilema fra opposisjonspartiet United Party for National Development (UPND).

Torsdag 17. juni døde Kaunda av lungebetennelse. I tillegg til å være fremtredende i løsrivelsen av Zambia, var Kaunda også kjent for å være en pådriver i arbeidet med løsrivelsen av andre afrikanske land fra kolonimaktene. Han er blant annet kjent under kallenavnet «Africa’s Gandhi». Flere afrikanske ledere har uttrykt sine kondolanser, og naboland har innført offisiell sørgeperiode for å hedre Kaunda. 

Zambias første og lengstsittende president, Kenneth David Kaunda.

For å hedre bortgangen av Zambias lengst sittende president, innførte president Lungu en nasjonal sørgeperiode på 21 dager fra og med 17. juni. I tillegg til at det er innført forbud mot å drive valgkamp i enkelte deler av landet, innebærer sørgeperioden bl.a. en oppfordring om å ta en pause i det pågående valgkamparbeidet på nasjonalt plan, noe som harmonerer godt med iverksatte smittevernstiltak som følge av at Zambia er hardt rammet av en tredje smittebølge. 

Det er i den anledning at de politiske partiene, spesielt opposisjonspartiet UPND, har fått kritikk for å ha brutt restriksjonene og oppfordringene om å stanse valgkamparbeidet ved at det fortsatt gjennomføres «road-shows» og større valgkamparrangementer. Disse arrangementene blir i Lusaka Times omtalt som superspreder-arrangement og svært ødeleggende for arbeidet med å bekjempe Covid-19. Zambia står nå overfor en krevende situasjon hvor demokratiske rettigheter skal balanseres opp mot smittevernstiltak og håndtering av en pandemi.

Valget nærmer seg – smitten øker 

I lys av smittesituasjonen i landet har myndighetene innført en rekke tiltak for å dempe smittespredningen. Tiltakene gjelder bl.a. stenging av skoler, påbud om munnbind på offentlige steder, restriksjoner i antall og varighet av religiøse samlinger, antallsbegrensninger i bryllup, kun take-away hos restauranter, forbud mot gjennomføring av større konferanser, workshops og møter. I tillegg holdes barer, nattklubber og casino stengt i ukedagene. På samme tid er det liten overholdelse av restriksjonene fra myndighetenes side på grunn av valgkampanjer og den politiske situasjonen i landet. 

FORUTs partnere forteller også om en situasjon der barer og nattklubber er stengt i ukedagene, men åpnes igjen i helgene, noe som ikke reflekterer den alvorlige smittesituasjonen i landet. 

SHARPZ, som har hatt godt gjennomslag hos myndighetene tidligere under pandemien med å begrense salg av alkohol og åpningstider av barer, melder om at det har vært et tilbakeskritt i disse restriksjonene. I tillegg forteller de om en situasjon der det har vært en drastisk økning i selvmord hos unge og en forverring i situasjonen med psykisk helse i landet.

Det er få behandlingsinstitusjoner tilgjengelig for å takle en økning i psykiske lidelser, som sammen med større økonomiske utfordringer i befolkningen fører til en negativ spiral. De jobber nå aktivt med helsemyndighetene for å spre riktig informasjon i befolkningen og øke antall helsearbeidere med kunnskap om psykisk helse. SHARPZ har valgt å fortsette arbeidet etter beste evne til tross for økende smitte på grunn av den alvorlige situasjonen med økningen i antall selvmord. 

Kirkens Nødhjelp melder også at det sannsynligvis er store mørketall i antall smittede på landsbyene. De fleste restriksjonene overholdes kun i Lusaka. De har innført hjemmekontor for alle der det er praktisk mulig, samtidig som de fortsetter med arbeidet som lar seg gjennomføre.

Siste nyheter