Nepal

Nepal - skolejenterI Nepal samarbeider FORUT med organisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal). CWINs innsats er rettet primært mot barn og barns rettigheter. Målet er å gi barn og unge beskyttelse og å sette dem i stand til å ta vare på seg selv.

FORUT støtter særskilt et transitthjem for kriserammede jenter (Balika Peace Home) og en yrkesskole og arbeidstreningsenter (Self-reliance Centre) for ungdom, begge i Katmandu. Vi samarbeider også med bondeorganisasjonen Tuki (Rural Development Tuki Association) som arbeider for utvikling av jordbruket, og som også har en sterk kvinneprofil med vekt på opplæring.

I Katmandu bygger FORUT og CWIN nå Nepals første barnepsykiatriske klinikk.