Bli med på vår #solidaritetsaksjon for de mest sårbare

Nå er det viktig å vise solidaritet med dem som rammes hardest. Vi står midt i en global krise, og koronaviruset vil gjøre størst skade i fattige land med svake helsesystemer. Du kan bidra.

FORUT står for solidaritetsaksjon FOR UTvikling. Vi står sammen med våre partnere og ildsjeler i Nepal, Sri Lanka, India, Malawi, Sierra Leone og Zambia. Befolkningen i disse landene rammes ikke bare av viruset. Viktig finansiering til bistand faller bort, svekkelsen av kronekursen gjør at store verdier forsvinner og forutsetningene helsevesen og lokalsamfunn har for å møte en slik krise er allerede dårlige. Det er tid for å vise solidaritet over landegrensene.

FORUTs partnerorganisasjoner gjør allerede en uvurderlig innsats i sine lokalsamfunn med informasjon, hygienetiltak og forberedelse til pandemien og den vanskelige tiden som kommer. Det er vårt ansvar å sikre at partnerne våre kan gjøre en innsats både under og etter denne helsekrisen. Derfor er vi glade for at du blir med på vår #solidaritetsaksjon for de mest sårbare.

Slik bidrar du

FORUT driver utviklingssamarbeid i seks land i Asia og Afrika under temaene barnerettigheter, kvinner og likestilling, rus som utviklingshinder og psykisk helse.

Siste nyheter