Spare- og lånegrupper gir muligheter

Spare- og lånegruppen Takelisu (Watch us!) i landsbyen Mapateh i Sierra Leone har sitt ukentlige møte. Allerede før kl. 8.30 søndag morgen har to medlemmer fått innvilget hvert sitt lån på 100 kroner. Det åpner seg nye muligheter ved å spare og låne penger sammen med andre i lokalsamfunnet.

Gruppen er initiert av, og en del av, landprogrammet til FORUT i Sierra Leone. Disse spare- og lånegruppene har en viktig funksjon ved å gi medlemmene tilgang til en pengeøkonomi. Og i et område med mange analfabeter gir de også viktig kunnskap om organisering og planlegging. Takelisu-gruppen følger kalenderåret, og i januar har de nettopp startet et nytt regnskapsår og tatt opp nye medlemmer.

Sparer hver uke

Søndag morgen samles Takelisu til møte i Mapateh. Sekretær Abu Bakarr og formann Pa Gbassay Kamara ved bordet i rødt. Til høyre kasserer Salimatu Kamara som låner penger til å starte butikk.

Medlemsskapet i denne gruppen koster 3 kroner i registreringsavgift og 2 kroner for et eget kort der alle innskudd og uttak føres. I tillegg må hvert medlem betale et ukentlig tilskudd til velferdsfondet på 50 øre.

For oss i Norge er dette småpenger. For familier som lever i dyp fattigdom kan det være vanskelig å skrape sammen nok til medlemsskapet og den ukentlige innbetalingen. Skal du i tillegg låne penger fra gruppa, må du ha et innskudd på minimum 50 kroner. Men klarer du dette har du muligheten til å ta opp lån og investere i for eksempel landbruk, bolig, utdanning eller forretninger.

Jo større innskudd og bidrag til fondet, jo større beløp kan du låne. Hvert medlem kan ta opp maksimalt tre lån i året. Alle lån har 10 % rente og det løses enkelt ved å trekke fra renten i selve lånebeløpet. Har du fått innvilget et lån på 50 kroner, får du utbetalt 45 kroner og tilbakebetaler 50 kroner innen tre måneder.

Slipper lånehaier

Pa Osman Kanu.

Betaler du ikke innen fristen får du 5 kroner i bot, og møter du ikke opp på et av de ukentlige møtene er boten på 2 kroner. Det kan virke som strenge krav, men medlemmene forteller at de tidligere måtte låne fra banker eller lånehaier som krevde høy rente og kort tilbakebetalingstid.

I desember hvert år fordeler gruppen overskuddet mellom medlemmene. Og velferdsfondet? Det skal brukes til fellesskapets beste og kan være alt fra å bygge en brønn i landsbyen til økonomisk hjelp til en familie som sliter med sykdom eller andre utfordringer.

Investerer i barna

Pa Osman Kanu er medlem av gruppen og har tidligere lånt penger til skoleuniform og -materiell for sine tre barn. Nå har Sierra Leone innført en reform for gratis utdanning og han bruker lånet til å betale for ekstraundervisning til barna. Han har store ambisjoner for deres framtid og er tydelig på at utdanning er en viktig grunnstein i dette. Kona Salamatu Kamara er også medlem av gruppen i tillegg til å være kassaansvarlig, og ønsker å låne penger til å starte en liten butikk i landsbyen.

FORUTs arbeid med spare- og lånegrupper i Sierra Leone

  • FORUT Norge driver dette arbeidet sammen med vår samarbeidsorganisasjon FoRUT Sierra Leone i distriktene Muyamba og Port Loko.
  • Målet for 2019 er 73 fungerende grupper i disse distriktene.
  • Gruppene åpner mange muligheter for medlemmene og lokalsamfunnene.
  • Særlig kvinnene kan få nye muligheter av medlemsskap i gruppene, men i Sierra Leone er strategien at menn og kvinners deltagelse er like viktig og gruppene er for begge kjønn.
Denne kisten med lås sørger for lagring av papirer og mellomlagring av penger.

Siste nyheter