Sri Lanka: Narkotikapolitikk på ville veier

Sri Lanka vurderer å gjeninnføre dødsstraff for narkotikaforbrytelser og følge i de skitne fotsporene til Rodrigo Duterte, den kontroversielle presidenten på Filippinene. Det vil være uakseptabelt og ødeleggende for Sri Lankas internasjonale rykte, skriver generalsekretær i FORUT, Morten Lønstad, i denne kronikken.

Kronikken ble først publisert av Bistandsaktuelt 13.02.19.

Sri Lankas president, Maithripala Sirisena, har vært på offisielt besøk til Filippinene og møtt landets president Rodrigo Duterte. Under besøket uttalte president Sirisena at han hadde stor beundring for Dutertes «kamp mot narkotika».

Duterte er kjent for sin brutale og voldelige narkotikapolitikk, med bruk av utenomrettslige drap og dødsstraff for narkotikakriminalitet. Offisielle tall sier at omlag 5 000 mennesker er drept i denne kampen, men menneskerettighetsaktivister mener tallet kan være så høyt som 20 000. Duterte har blant annet fått gjennomslag for å senke den kriminelle lavalderen til 12 år, hvilket betyr at barn også blir ofre for denne brutaliteten. Duterte selv ville at den kriminelle lavalderen skulle være ni år.

Foruroligende

Det er foruroligende at president Sirisena nå ser ut til å ville følge i noen av Dutertes skitne fotspor. Han har proklamert at Sri Lanka i løpet at noen måneder vil åpne opp for dødsstraff for narkotikaforbrytelser etter at landet har hatt et midlertidig opphold i bruk av dødsstraff for slike forbrytelser i 43 år. Slik avstraffelse og slike metoder svekker rettssikkerheten og er fullstendig uakseptable.

Morten Lønstad, generalsekretær i FORUT.

FORUT jobber i disse dager seriøst i internasjonale nettverk og mot FN-organer for å få vedtatt en global narkotikapolitikk som ikke legaliserer narkotikabruk. FORUT mener at produksjon, omsetning og bruk av narkotika til ikke-medisinsk bruk skal være forbudt. Vi har imidlertid fokus på forebygging, fordi forebygging nytter. Vi har tro på at å bygge gode sosiale nettverk, styrke nærmiljøaktiviteter, drive veiledning, tidlig innsats og å være gode rollemodeller er viktigere enn straff for brukere. Straff kan ofte gjøre ting verre. I tillegg må tunge brukere gis helsehjelp og mulighet for å komme ut av rusproblemet eller hjelp til et mest mulig verdig liv som rusmisbruker.

Svekker arbeidet

Ekstreme handlinger som Dutertes regime står bak, er i seg selv uakseptable fra et menneskerettighetsperspektiv. I tillegg vil en slik politikk svekke det seriøse arbeidet som mange land driver for å redusere narkotikaskadene og hindre en legalisering av narkotika. Hvis Sri Lanka nå slutter seg til en slik linje, vil det være sterkt skadelig for landets internasjonale rykte. Sri Lanka har i mange år vært et foregangsland i utvikling av politikk og forebyggingsmetoder på alkohol- og narkotikaområdet. Vi håper landet vil fortsette en slik linje og forbli en respektert stemme i internasjonal ruspolitikk.

Siste nyheter