Store flomskader i Bangalore

FORUTs partnerorganisasjoner i millionbyen Bangalore sør i India er nå i gang med hjelpetiltak i flere slumområder som den siste uka har blitt hardt rammet av flom. FORUTs partner APSA er i gang med utleveringer av mat og klær, og har også bestilt en større vannpumpe for fjerning av flomvann i utsatte slumområder. Vår partner CWC er også i gang med hjelpeinnsats.

Mange beboere i flere slumområder har mistet det meste av det de eier, og er i akutt nød. Flere hjelpeorganisasjoner leverer nå ut måltider tre ganger om dagen til flere tusen mennesker, og mer hjelp er nødvendig i tida framover. Den siste flommen startet med et stort regnfall forrige helg, med opptil 170 millimeter regn flere steder. Så store nedbørmengder er bare registrert tre ganger tidligere de siste 75 åra i delstaten. Regnet førte til at elveløp og sjøer i og rundt byen raskt ble fulle, og dermed flommet vannet inn i gamle elveløp som har vært tørrlagt de siste 30 årene. Dette er områder som i dag i stor grad er tatt i bruk til andre formål, og ofte av fattige dagarbeidere og deres familier.

Fra det flomrammede migrantsamfunnet T.C. Palya i K.R.Puram constituency. Foto: APSA

Ett dødsoffer, stort skadeomfang

I følge The Times of India har flommen den siste uka krevd ett dødsoffer, mens det rapporteres om store materielle skader. Fredag 9.september melder lokale myndigheter i Karnataka at om lag 35.000 boliger er flomrammet, og flere enn 13.000 av disse boligene er ubeboelige. Det er usikkerhet rundt tallene, spesielt fordi store slumområder er rammet av flommen. Erfaring har vist at disse slumområdene ikke får samme oppmerksomhet og raske hjelp som mer etablerte boligområder. Mange parkeringskjellere i Bangalore er fylt med vann, med tusenvis av motorsykler, trehjulinger og biler helt ødelagt. Store pumpehus for ferskvann er også oversvømt, og det har skapt store problemer med drikkevannsforsyningen. Flere tusen mennesker ble evakuert fra de verst utsatte flomområdene i Bangalore, der det i dagene framover er meldt om betydelig mindre nedbør. Det gir håp om at flommen kan være på retur.

Beboere i flomrammede T.C. Palya i K.R.Puram constituency øser vann ut av huset sitt. Foto: APSA

Mer nedbør enn normalt

2022 blir det femte året på rad med mer nedbør enn normalt i Bangalore og delstaten Karnataka, melder The Times of India. Avisen melder også at regntida kommer tidligere enn normalt, og at dette over tid har skadet om lag 600 store anlegg for oppsamling av regnvann i Bangalore og områder utenfor byen. I perioden fra 1.juni og fram til 7.september har 119 personer mistet livet som en følge av flom og sammenraste veier og bygninger, i følge lokale myndigheter.

Kritikk mot nedbygging

FORUT kjenner til at flere i Bangalore har vært kritiske til tørrleggingen av elveleier og våtmarksområder, fordi dette fører til at store nedbørmengder ikke renner unna på samme måte som før i både byen og andre steder i delstaten Karnataka. Delstaten har årlige regntider der elver og innsjøer fylles med vann som renner østover og ned mot store ferskvannsområder og drikkevannskilder i delstaten Tamil Nadu.

Siste nyheter