Sult og fattigdom etter COVID-19 på Sri Lanka

Koronaviruset sprer seg som ild i tørt gress over hele verden. Noen land, som India og Brasil, er svært hardt rammet, mens land som Sri Lanka har klart å håndtere situasjonen. Enn så lenge. Srilankeserne er ikke så redde for sykdommen, men for fattigdommen og sulten som kommer i etterkant.

Sri Lanka er ei øy rett sør for India med litt over 20 millioner innbyggere. Mange bor på landsbygda der også fattigdommen er verst. Ved utgangen av august hadde kun 12 mennesker dødd fra Covid-19 og litt over 2200 fått påvist smitte. 

Smitten har vært mulig å håndtere så langt, men de økonomiske konsekvensene er katastrofale for mange, og spesielt for de fattige. Sri Lanka er blant landene i Sør-Asia som er sterkest påvirket økonomisk. Det betyr at titusener på titusener har en enda tøffere hverdag enn de har hatt før. Flere er fattigere og flere er sultne.

Sterke partnere

FORUT har fire sterke partnere på øya: RAHAMA, FISD, FRIENDS og Healthy Lanka. De jobber alle med å sikre barn og kvinner grunnleggende rettigheter, begrense skader fra rusmisbruk og skape arbeid og inntekt til de mest sårbare. De har gjort alt i sin makt for å bedre situasjonen for utsatte familier og lokalsamfunn. 

Sri Lanka var rask med å stenge ned landet, men dette gjorde at de fleste prosjektene til partnerne våre måtte stoppes. Prosjektene handler om å kunne samle mennesker for å organisere, informere, kurse eller avdekke vold og overgrep. Barnegrupper kunne ikke samles. De gjør et viktig arbeid i lokalsamfunnene for å avdekke og forhindre overgrep mot barn. Kvinnegrupper har måttet stoppe sitt arbeid i å bidra til hverandres arbeid og inntekt. Mange av disse lever fra hånd til munn. Mister de inntekt en uke, får de den ikke igjen noe sted. 

Tok grep for å beskytte barn

Flere av våre partnere på Sri Lanka har fokusert på kontakt med myndighetene for å sikre de mest utsatte bedre vilkår i en svært vanskelig situasjon. Tiltakene som myndighetene har satt i gang under portforbudet har nemlig truffet skjevt, slik at mange ikke har fått den hjelpen de trenger. 

Barnevernet på Sri Lanka, som ikke er godt fungerende i utgangspunktet, ble stoppet helt opp. Det innebar at mange barn som allerede var utsatt ikke hadde noen som så til dem. Da tok våre srilankiske partnere grep og bidro til at myndighetene gjorde en større innsats for å forhindre overgrep og vold mot barn. I tillegg ble det lagt ned en betydelig innsats på bakken fra FORUTs partnere for å bedre situasjonen. Det ble for eksempel satt i gang hjemmebesøk der barnehagelærere dro hjem til familiene til utsatte barn for å arrangere lekegrupper med dem ute i skyggen av et tre for å opprettholde smittevernreglene.

Matmangel

Et annet viktig grep flere av partnerne våre har gjort, er å bidra til at fattige familier anskaffer seg kjøkkenhager. I tida framover vil matmangelen og fattigdommen bli større på grunn av nedstengninger, konkurser, mangel på arbeid og tap av inntekt. Godt over en halv million jobber er forsvunnet og de fleste i uformell sektor. Med portforbud har også prisene på en del matvarer steget til værs og gjort at flere sliter med feil- og underernæring. Derfor må flere, og spesielt de aller fattigste, bli mer selvforsynte i tida framover.

For å svare på dette har partnerne våre reist ut til sårbare lokalsamfunn og bidratt med gjødsel, frø og informasjon slik at de skal kunne fø seg og sin familie. Dette er et kostnadseffektivt og svært viktig arbeid for å gjøre familiene trygge på at de kan klare å skaffe mat til seg selv.

Trenger vår støtte

Nå åpnes landet stadig mer opp, men konsekvensene av konkurser og tap av arbeid og inntekt vil vedvare i lang, lang tid. Partnerne våre har tatt opp igjen det viktige arbeidet med å sikre trygge levevilkår for barn, sikre at kvinner får inntekt og styrker sin posisjon i samfunnet, og ikke minst skaffe hus og rent vann til flyktningene fra borgerkrigen i nord. Men det er vanskeligere, dyrere og flere å hjelpe nå.Partnerne våre trenger derfor støtten vår mer enn noensinne. De fattige på Sri Lanka trenger støtten vår mer enn noensinne.

Sri Lanka har opplevd tiår med borgerkrig, en enorm tsunami og stor fattigdom. Med COVID-19 går mange tusen familier inn i en uviss tid. Flere vil trenge hjelp og flere vil trenge mer hjelp. FORUT har trygge og gode partnere som gjør sitt ytterste og vet hvor skoen trykker.

FORUTs partner FRIENDS på Sri Lanka har satt i gang maskeproduksjon. Det gir både beskyttelse og sikrer inntekter til kvinner som har mistet levebrødet etter at koranapandemien slo til.

Siste nyheter