Suraksha rehab-senter

APSA (Association for Promoting Social Action) i India har lenge ønsket å bygge et senter for barn og unge som trenger trygghet og omsorg for å komme seg ut av misbruk og overgrep. Nå har drømmen gått i oppfyllelse!

Suraksha betyr nettopp trygghet og beskyttelse, og ved hjelp av alternativ metodikk og pedagogikk gir APSA barn og unge muligheter til å komme ut av undertrykking og slaveri, og starte et nytt liv.

APSA er en organisasjon som bevisst knytter modellprosjekter til politisk rettighetsarbeid og påvirkning av myndigheter på ulike nivåer. Det gir organisasjonen stor troverdighet og gjennomslagskraft i møte med byråkrati, politimyndigheter og politikere.

Ved Suraksha skal barn som har rusproblemer eller har vært utsatt for misbruk og fornedrelse få trygghet og hjelp til å overkomme traumer og problemer. Det skal være et sted der barn får alternativ opplæring i trygge rammer og tid til å tilpasse seg et normalt liv.

Barna som bor på senteret får skoletilbud, går til terapi og får rådgiving, medisinsk og juridisk hjelp, ekstra undervisningshjelp og opplæring i selvbevissthet, rettigheter og samfunnsspørsmål.

Når rehabiliteringsperioden er over vil APSA følge opp den enkelte i andre av sine institusjoner, inntil den enkelte er i stand til å stå på egne bein.

surhaksha_eksteriør

Verden kan forandres!

Du vil vel være med på det?

Siste nyheter