Takk for givergleden!

Uten givergleden og alt engasjementet rundt omkring i Norge, hadde ikke FORUT nådd sine mål for en stadig mer rettferdig verden. FORUT er stolt og takknemlig for alle FORUT-faddere, kampanjedeltagere og støttespillere som bidrar til å skape forandring i Asia og Afrika. 

Det store jubileumsåret 2021 går mot slutten for FORUT. I år er organisasjonen 40 år, og feiringen har skjedd sammen med partnere og støttespillere i Norge og våre seks samarbeidsland. 

I løpet av året har over 110 frivillige og venner av FORUT i Norge gjennomført personlige innsamlingsaksjoner på Facebook, og på den måten samlet inn over 420 000 kroner. Hittil har det kommet inn 1,1 millioner kroner i jubileumsgaver til sammen, og fortsatt er det flere uker igjen av året!

Store og små

Generalsekretær Ida Oleanna Hagen er overveldet og begeistret for givergleden i 2021, som viser at stadig flere oppdager FORUT som en god organisasjon med gode saker som trenger støtte. 

– Vi i FORUT er så takknemlige for de små og store bidragene som stadig strømmer inn, i form av en femtilapp fra et barn eller femti tusen fra en bedrift. Både i Norge og i samarbeidslandene våre er disse gavene viktige. Bidragene fungerer også som inspirasjon i alt vi gjør, og det gir oss troen på at verden kan forandres til det bedre når vi samarbeider! 

– Jeg vil også understreke verdien av at over 1.000 barnehager og barneskoler er med i FORUT Barneaksjonen hvert år. I aksjonen lærer barn i norske barnehager om barn i andre land, og de lager sine egne innsamlinger som hvert år blir til flere millioner kroner som kommer barn i våre samarbeidsland til gode, fortsetter Ida. 

– I tillegg er tusenvis av skoleelever med i FORUT Skoleløpet, og vi har 3.000 fantastiske og frivillige FORUT-faddere spredt over hele landet.

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.
Ansvar og muligheter
FORUTs generalsekretær er også opptatt av at det følger et stort ansvar med alle gavene og pengene som kommer inn. 

– Det gjør inntrykk på oss at stadig flere gir minnegaver til oss når familiemedlemmer går bort, og vi ser nå også en interesse for testamentariske gaver til vårt arbeid. I høst kom eiendomsmegleren Schala & Partners inn som ny bedriftsgiver, med en gave på 50 000 kroner. Losje Vårsol i Gjøvik er en del av eierorganisasjonen IOGT, og derfra kom det en jubileumsgave på utrolige 400 000 kroner, forteller Ida. 

Til sammen blir dette til store økonomiske bidrag som gjør FORUT i stand til å yte mer innsats mot fattigdom og urettferdighet gjennom lokale partnerorganisasjoner i seks land i Asia og Afrika.

Losje Vårsol overrekker en jubileumsgave på 400.000 kroner på FORUTs jubileumsfest 2. oktober.
Store oppgaver venter

– Det er store oppgaver som ligger foran oss i åra framover, understreker Ida. 

FORUT arbeider med fattigdomsbekjempelse, rettighetsarbeid, psykisk helse og rus som utviklingshinder. I tillegg brukes det store ressurser på krise- og omsorgstiltak for barn og unge, og på grunnskole og utdanning. 

– I Katmandu i Nepal har landets første og eneste barnepsykiatriske klinikk åpnet med økonomisk støtte fra FORUT og våre samarbeidspartnere. Dette er et viktig nybrottsarbeid, sier Ida. 

Klinikken har gitt et stort løft, og er samtidig bare en del av en viktig oppbygging av et psykisk helsetilbud for barn og unge i Nepal. Nå håper FORUT at erfaringene fra Nepal kan brukes til nye satsinger på psykisk helse i flere samarbeidsland. 

I årets utgave av FORUT Barneaksjonen har barn i Norge blitt kjent med hverdagen i et slumområde i India og samlet inn penger til FORUTs arbeid.
En stolt tradisjon

FORUTs generalsekretær er også opptatt av at det arbeidet vi får til i dag, bygger på ambisjoner og hardt arbeid fra mange før oss

– For omtrent 100 år siden tok en av våre eierorganisasjoner, ungdomsorganisasjonen NGU (nå Juvente), det ambisiøse mottoet «Edruskap, fred og folkelykke». Edruskap og folkelykke er to ord som nå har en litt gammelmodig klang, men de kan av flere grunner bli børstet støv av. For det første fordi ungdommene for 100 år siden bør få poeng for ambisiøse og positivt ladete begreper å strekke seg etter. For det andre; Når vi i dag setter søkelyset på våre ambisjoner for det neste tiåret, så er det i pakt med våre beste tradisjoner og overbevisning til den bevegelsen FORUT tilhører i Norge.

– Vi står på skuldrene til folk og tankegods som har arbeidet og fått gjennomslag for en alkohollovgivning som setter folkehelsa først og som har hatt et mål om folkelykke. Jeg velger å tolke det siste som retten til god psykisk helse. Og makt til å endre egne liv.

– Våre samarbeidspartnere og frivillige bidragsytere er avgjørende i dette arbeidet, så det er to små ord som står klart for oss: Tusen takk!

Schala & Partners Eiendomsmegling ga FORUT 50.000 kroner på FN-dagen.

Siste nyheter