Tegn til forbedringer på Sri Lanka

I begynnelsen av september har regjeringen på Sri Lanka kommet fram til en midlertidig avtale med Det internasjonale pengefondet, IMF, som avhjelper den akutte økonomiske krisen på øya. IMF gir Sri Lanka et lån på 30 milliarder kroner, men stiller klare betingelser for et slikt lån. Den lankesiske regjeringen må blant annet gå med på skattemessige omlegginger og forhandle om nye betingelser for den eksisterende statsgjelda med sine kreditorer. Nyvalgt president Ranil Wikremesinghe og hans regjering må også overbevise befolkningen og sommerens protestbevegelse om at krisetidene innebærer at skatter og avgifter må økes, samtidig som deler av offentlig sektor må privatiseres på veien ut av krisen. Det siste kan føre til nye protester fra arbeidstakerorganisasjoner som frykter omfattende tap av arbeidsplasser.

Tegn til forbedring

I løpet av de siste ukene har regjeringen fått på plass ordninger som sikrer tilgang på noe bensin og diesel etter en lengre periode hvor dette nesten ikke var tilgjengelig i landet. Førere som er forhåndsgodkjent og registrert med QR-koder på kjøretøyet kan nå få kjøpt drivstoff, og det har ført til at køene utenfor bensinstasjonene har blitt kortere. Noen basisvarer er tilbake i matbutikkene, selv om en inflasjon på 65 % fortsatt gjør kjøp av mat vanskelig for millioner av mennesker på Sri Lanka. Det er også tegn som tyder på at turisttrafikken tar seg langsomt opp igjen. Selv om dette gir inntrykk av forbedringer etter månedsvis med akutte kriser, matvaremangel og store protestaksjoner, advarer flere opposisjonspolitikere om situasjonen. Flere mener i følge BBC at de svake tegnene til forbedringer har gitt en ro i protestbevegelsen som lett kan endre seg og bli til ny uro og nye omfattende protester i tida framover.

Avgått president vender hjem

I juli stormet tusenvis av demonstranter presidentpalasset i Colombo. Regjeringen ble felt, og deretter måtte president Gotabaya Rajapaksa rømme fra landet. Han flyktet først til Maldivene, før han reise videre til Singapore, der han også sendte sin søknad om avskjed fra. Det var dette som banet veien for at den politiske veteranen Ranil Wikremesinghe kunne vende tilbake til makten som president og med utnevning av en ny regjering. Nå har den avgåtte presidenten vendt tilbake til Sri Lanka, og dermed skapt en nervøsitet for nye protester. Så langt har returen imidlertid ikke skapt uro, og flere ledere i protestbevegelsen fra i sommer har sagt offentlig at de ikke har noe personlig imot den tidligere presidenten. Til BBC sier aktivistleder Rajeev Kanth at han først og fremst ønsker at det reises formell tiltale mot Gotabaya Rajapaksa og flere i hans familie for de feil flere av dem begikk som landets ledere, og som førte Sri Lanka ut i den mest alvorlige krisen landet har opplevd siden frigjøringen i 1948. Andre demonstranter har sagt at uroen kommer tilbake den dagen noen fra Rajapaksa-familien eventuelt gjør forsøk på å vende tilbake til politikken og styringen av landet.

Fjernet demonstranter

Mye av det vante dagliglivet er tilbake i hovedstaden Colombo, etter at den nye presidenten beordret fjerningen av en stor teltleir for demonstranter fjernet fra sentrum av byen i slutten av juli, og har kommet i gang med det politiske arbeidet med veien videre for landet. Flere demonstranter beskyldte regjeringen for å mangle folkelig legitimitet og støtte da ryddearbeidet i teltleiren startet, og for at den nye presidenten hadde for sterke bånd til Rajapaksa-familien. Flere demonstranter ble pågrepet i siste fase av de store demonstrasjonene sommer, men de fleste av disse er senere løslatt. Tre studentledere sitter fortsatt i politiets varetekt, men en talsmann for regjeringen sier at den bare vil straffeforfølge dem som bryter loven framover.

FORUT følger med

Krisen på Sri Lanka har ført til at alt arbeid med gjenbosetting av internt fordrevne flyktninger i nord er stanset av myndighetene, og kostnadene for nybygging er firedoblet på kort tid. Dette skaper mye usikkerhet for FORUTs partnerorganisasjoner. I tillegg har mange familier kuttet ned på antallet måltider per dag, og FORUT har ikke fått meldinger om at mangelen har avtatt i områdene der våre partnere arbeider.

– Dette er bekymringsfullt på flere måter, sier landansvarlig Ane Tosterud Holte i FORUT.

– Vi har jevnlig kontakt med våre samarbeidspartnere, og følger opp på den måten som er mest hensiktsmessig fra uke til uke. Heldigvis har FORUT partnerorganisasjoner som har lang erfaring med kriser og vanskeligheter, og med evne og kapasitet til å takle situasjonen på Sri Lanka også i den alvorlige situasjonen som landet nå opplever.

Siste nyheter