Testet kursopplegg om psykisk helse

Over tre dager i november, kunne endelig FORUT og Mental Health and Human Rights Info prøve ut en manual som har vært under utvikling i et par år. Kursdeltakere i Nepal lærte om hvordan vi best kan hjelpe barn som har vært utsatt for seksuell vold.

30 forventningsfulle personer fra FORUTs to partnerorganisasjoner i Nepal, samt ansatte ved den barnepsykiatriske klinikken ved Kanti barnesykehus, fikk lære om hvilke konsekvenser seksuelle overgrep har for barns psykiske helse og utvikling om de ikke får hjelp.

Fokuset for kurset var hvordan vi kan hjelpe barn som har vært utsatt for seksuell vold og hva som kan gjøres av oss alle, ikke bare psykologer og psykiatere.

For å forebygge at erfaringer med å bli utsatt for overgrep utvikler seg til psykisk lidelser, spesielt i land med nesten totalt fraværende psykisk helsesystem, er vi nødt til å bevisstgjøre folk uten helsefaglig utdanning, men som møter utsatte barn daglig, om hva de kan gjøre for å hjelpe; regulere, bygge relasjon og reflektere.

Det er også viktig å vite hvordan barns hjerne virker og blir påvirket av traumer for å kunne forstå og yte adekvat hjelp for å unngå at traumer fra seksuelle overgrep setter seg i kroppen og kan utvikle seg til alvorlige psykiske lidelser.

En del av programmet var å diskutere hvilke kvaliteter en hjelper må ha. Her ble deltakere utfordret på egen rolle og fikk muligheten til å vise sin kreative side ved å tegne hvilke egenskaper som er viktig å ha for å møte utsatte barn på en god måte. Egenskaper som ble nevnt var evnen til å lytte, mer enn å snakke, og det å ha et stort hjerte og bruke barnevennlig språk.

Nære omsorgspersoner og lokalsamfunnet er også viktige for å kunne hjelpe et barn for å overkomme eller leve bedre med traumene fra overgrep. I tillegg er det viktig at hjelpere lærer å ta vare på seg selv for ikke å bli utbrent eller sekundærtraumatisert.

Evalueringen i etterkant viste at det var stor interesse for å lære om dette temaet og vi fikk mange verdifulle innspill på hvordan manualen kan bli enda mer praktisk og lettfattelig.

FORUT er veldig glade for og stolte av at vi får bidra til å utvikle et verktøy som det er meningen at «hele verden» kan bruke. At deltakerne satte stor pris på opplæringen, ble tydelig på avslutningsseremonien som ble preget av applaus og rop og utdeling av både norsk sjokolade og nepalske skjerf.

Siste nyheter