Tragedien i Sør-Afrika

Lørdag 26. juni 2022 var en fin sommerdag i Eastern Cape i Sør-Afrika. På Enyobeni Taverna samlet mange seg til en fest som skulle ende i en tragedie noen timer senere. I alt 17 mindreårige ungdommer døde inne på skjenkestedet, mens fire døde på sjukehuset noen timer senere.

21 døde ungdommer, uten spor av ytre skader. Hva døde de av, og hvordan kunne dette skje?

De foreløpige meldingene fra Eastern Cape forteller om ungdommer ned i 13-årsalderen som skulle feire eksamen og skoleslutt. De valgte det lokale skjenkestedet, og mange av dem endte livet der. Politiminister Bheki Cele gråt da han møtte press og fortalte om det forferdelige åstedet han hadde sett.

– Dette er veldig unge mennesker, noen av dem er bare tretten år. Det er hjerteskjærende, sier han til Mail & Guardian.

Svake regler 

Det er ikke lov å servere alkohol til noen under 18 år i Sør-Afrika, men slike regler følges ikke alltid så nøye rundt omkring i landet. Den aktuelle tavernaen markedsfører seg med bilder av barn som drikker alkohol, som bildet over.

Nå har tragedien rammet, og mange spør seg om hva som har skjedd. Hvordan kunne så mange mindreårige skoleelever komme inn på et skjenkested en sen lørdagskveld? Hva fikk de servert? Det er bare noen dager siden den katastrofale natta, og fortsatt pågår etterforskningen og arbeidet med obduksjoner.

President Cyril Ramaphosa i Sør-Afrika er på toppmøtet G7 i Tyskland, og har sendt kondolansetelegram til familiene som har mistet sine ungdommer. Samtidig er han også blant dem som spør om hvorfor et skjenkested har så mange mindreårige i sine lokaler.

Eieren av Enyobeni Taverna sier at han overhodet ikke har tenkt at noe slikt kunne skje. Eieren ble tilkalt til stedet natt til søndag, fordi det var så stort press av mennesker som kjempet for å komme seg innenfor dørene. 

Forgiftning? 

Mens Sør-Afrika sørger over 21 døde ungdommer, er etterforskningen av tragedien i full gang. Myndighetene skal foreta nøye granskninger, og undersøke de døde med tanke på at forgiftninger har forårsaket dødsfallene denne lørdagsnatta.

Lokale myndigheter har uttalt at tavernaen skal etterforskes, for å se om skjenkebevilgningen skal inndras og stedets eier siktes for brudd på loven som forbyr salg av alkohol til ungdommer under 18 år. 

Folk har fått nok 

FORUT har samarbeidet med The Southern African Alcohol Policy Alliance in South Africa (SAAPA SA) i flere år. Målet er en klarere alkoholpolitikk i et land der mange sliter med et stort alkohol- og rusmiddelforbruk.

SAAPA SA mener at tragedien i juni viser hvor mangelfullt lovverket er, og hvor svake kontrollene med alkoholomsetningen er i landet. Nå vil organisasjonen starte en landsomfattende kampanje der budskapet er “vi er lei av å vente”.

Budskapet viser til sørafrikanske myndigheter sitt arbeid med en ny og bedre alkoholpolitikk, som har pågått siden 2013. Hittil har lite eller ingenting av dette arbeidet ført til endringer av lovverk eller i annen oppfølging. SAAPA SA mener det er dette langsomme arbeidet som tillater at tragedier som den i Enyobeni Taverna kan skje. 

Klare krav til handling 

SAAPA SA ønsker nå økonomisk støtte fra flere samarbeidspartnere, slik at organisasjonen kan sette i gang en landsomfattende protestkampanje i Sør-Afrika etter tragedien.

Organisasjonen krever full etterforskning av hva som har skjedd, inkludert en vurdering av effekten alkoholreklame har på ungdommer under 18 år. I tillegg sier lederen i SAAPA SA, Maurice Smithers, at organisasjonen vil kreve at det jobbes mer effektivt med en ny alkoholpolitikk i landet.

SAAPA SA innser også at alkoholindustriens massive annonsekampanjer må møtes på samme måte; de som ønsker en strengere regulering av alkoholomsetningen og mer effektiv håndhevelse av alkohollovene må også ut med sine egne massive annonsekampanjer.  

SAAPA SA opplever at organisasjonen har et ansvar for å gjøre noe på vegne av de 21 ungdommene som er bekreftet døde i tragedien på Enyobeni Taverna. Organisasjonen håper flere vil bidra til at det nå skjer en forandring i Sør-Afrikas holdninger til alkoholbruk og alkoholomsetning. 

Siste nyheter