Unikt samarbeid for psykisk helse

Fredag 20. januar 2023 forsvarte Dr. Jasmine Ma fra den psykiatriske barneklinikken ved Kanti Children’s Hospital sin doktoravhandling. Tema for avhandlingen var barn og unges psykiske helse i Nepal. Disputasen ble holdt ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Jasmine Mas avhandling er den første større epidemiologiske studien om barn og unges psykiske helse som er internasjonalt publisert fra Nepal.

Unikt samarbeid

Dr. Jasmine Ma sitt forskningsarbeid er resultat av et unikt samarbeid. Kontakt mellom medlemmer av Norsk psykiatrisk forening og FORUT var starten på dette historiske samarbeidet mellom fagmiljø og sivilsamfunn i Nepal og Norge for å styrke arbeidet med barns psykiske helse. Sammen med partnerorganisasjonen vår CWIN grep vi muligheten til å bygge psykiske helsetjenester for barn og unge i Nepal. Den norske barnepsykiateren Cecilie Javo har vært Jasmines veileder i arbeidet med avhandlingen. I tillegg er hun faglig rådgiver på psykisk helse for FORUT og CWIN siden starten.

Stor pågang

I 2015 hadde Nepal en eneste barnepsykiater, Dr. Arun Raj Kunwar. Nå leder han en avdeling med sju psykiatere og åtte kliniske psykologer. Norske psykiatere har bidratt til at hele staben har fått støtte til spesialisering innen barn og ungdoms psykiske helse. Samarbeidet har både ført til etablering av Nepals første barnepsykiatriske klinikk i tilknytning til det nasjonale barnesykehuset Kanti Children’s Hospital, samt spesialisering og faglig utvikling av helsepersonell. Siden 2019 har klinikken hatt 8868 konsultasjoner!

Desentalisert tilbud

I tillegg til etablering av fysisk klinikk har samarbeidet bidratt til at det har blitt utviklet et bredt arbeid for å nå barn og unge som ikke har tilgang til klinikken. Dette har blitt gjort med en hjelpelinje for barn og unge samt opplæring av helsearbeidere i ulike distrikter – både gjennom reisevirksomhet og via telematikk. Det har blitt lagt ned en stor innsats for å nå ut til skoler, helsestasjoner og andre institusjoner med opplærings- og orienteringstiltak. Det er siden 2019 også blitt gjennomført over 1500 telekonsultasjoner.

Samarbeid for å nå målene

Klinikken på Kanti er finanisiert av FORUT med innsamlede penger fra sine FORUT-faddere og andre samarbeidspartnere. Klinikken er med som en av avtalepartene i det DIKU-finansierte NORPART-samarbeidet, sammen med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og Tribhuvan University Teaching Hospital, Kathmandu. Formålet til dette samarbeidsprosjektet er å styrke høyere utdanning innen psykisk helse i Nepal og Norge, inkludert et forskningssamarbeid. I den forbindelse er også to andre ansatte ved klinikken, som begge psykologer, i ferd med å ta sin doktorgrad ved Universitetet i Tromsø. 

FORUT gratulerer Dr. Jasmine Ma med en strålende disputas og et svært viktig forskningsarbeid.

Dr. Jasmine Ma i Tromsø i januar 2023

Siste nyheter