Velkommen, Eivind og Hannah!

FORUT har fått to nye ansikter i utenlandsavdelingen. Vi er veldig glade for å ha Eivind Pedersen Skeie og Hannah Hills med på laget.

Eivind Pedersen Skeie er ny internasjonal programkoordinator

Skeie kommer fra arbeidet som rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med hovedfag innen samfunnsøkonomi, samt en bachelor i Tverrkulturell kommunikasjon og samfunnsfag fra MF Vitenskapelig Høyskole. 

Skeie vil ha ansvar for FORUTs landprogram i India og Zambia og vil i tillegg jobbe med MEAL (Monitoring, evaluation, accountability and learning) og FORUTs webinarer. 

 Min internasjonale oppvekst frå Nepal har vore med å forme mine verdiar og bidratt til mitt engasjement for bistandsarbeid. Eg er difor svært glad for å kunne bidra inn i FORUTs viktige arbeid, saman med dyktige kollegaer, sier Skeie.

Hannah Hills er ny internasjonal programkoordinator

Hills har tidligere jobbet med evalueringer av norske utviklings- og menneskerettighetsprosjekter i flere utviklingsland og har hatt ansvar for koordinering av et kompetansebyggingsprosjekt om menneskerettigheter i Angola. I tillegg har hun blant annet erfaring fra FNs utviklingsprogram sitt «Oslo Governance Centre» og Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hun har en bachelor i internasjonal utvikling fra The University of Sussex og en master i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo. 

I FORUT vil Hills blant annet ha ansvar for landprogrammene i Sierra Leone og Malawi, i tillegg til å være en del av MEAL-teamet.

– Sivilsamfunnet er svært viktig når det kommer til menneskerettighets- og utviklingsarbeid. Lokale partnere er de som kjenner konteksten og utfordringene best og jeg gleder meg til å jobbe med sivilsamfunnet i FORUTs partnerland i Afrika og bidra til deres viktige arbeid innenfor kvinners og barns rettigheter og rus som hinder for utvikling, sier Hills.

Siste nyheter