Verden rundt på Teams!

Koronapandemien førte til en bråstopp i FORUTs prosjektbesøk til samarbeidslandene. Viktig oppfølging og erfaringsdeling har vært umulig å gjennomføre som normalt det siste halvannet året. Løsningen ble virtuelle prosjektbesøk. 

I FORUT har vi vært vant til kollegaer i utenlandsavdelingen på ukelange prosjektbesøk til partnerorganisasjoner i Asia og Afrika. Nå er disse reisene erstattet av direktesendinger mellom partnerorganisasjonene og oss på FORUT-kontoret i Norge. I flere timer lange møter på Teams treffer vi ungdommer på skolebenken i India, kvinner på arbeidstrening i Sri Lanka og lokale landsbyledere samlet rundt et aggregat og en PC i skyggen av et tre noen mil utenfor hovedstaden Lilongwe i Malawi.

Tilpasning til en ny virkelighet 

– Vi har tilpasset oss den nye situasjonen, og tatt i bruk digitale verktøy for å gjennomføre virtuelle prosjektbesøk hos våre partnere. Det har gitt oss verdifulle erfaringer, sier Eivind Pedersen Skeie, internasjonal programkoordinator i FORUT.

Han forteller at utfordringen ofte er mangel på godt utstyr og god internettforbindelse, men at dette er løst på best mulig måte de siste månedene. Bistands- og utviklingsprosjekter handler alltid om tilpasning til lokale forhold, men denne gangen gjelder det tilpasning til nye globale forhold. 

– Virtuelle prosjektbesøk gjør det mulig med en langt bredere deltakelse av folk fra både FORUT og partnerorganisasjonene. Kollegaer i Malawi, Nepal og andre land reiser rundt med teknisk utstyr, strømaggregater og mobilt bredbånd, og vi kobler oss sammen slik vi aldri har sett maken til. Etter en del teknisk slit ute i landsbyene kan vi nå møte både prosjektledere og mennesker som får hjelp i våre prosjekter til felles samtaler – uten at vi reiser. Det er helt klart erfaringer som vil sette varige spor i måten vi samarbeider på i framtida. 

Så nå er tida med lange flyreiser og bilturer ut til landsbyene borte for godt? 

– Nei, overhodet ikke!

Viktige møter med mennesker

Selv om Eivind er tydelig på fordelene og mulighetene rundt de virtuelle prosjektbesøkene, er det ikke tvil om at han og alle andre i FORUT og partnerorganisasjonene ser fram til de fysiske møtene også.

– Arbeidsmetodene vi bruker under pandemien kan selvsagt ikke fullt ut erstatte reisene våre med menneskemøter og kvalitetssikring av utviklingsprosjektene, men digitale kommunikasjonsløsninger vil være et viktig supplement som kan føre til at vi kan reise litt mindre enn før. Det er et bra klimatiltak. Det vil også sikre en tettere dialog gjennom hele året. Vi skal tilbake til fysiske prosjektbesøk, og vi skal ha med oss FORUT-faddere på studieturer også i framtida.

– Vi ser fram til fysiske besøk hos gode kolleger og partnere, og vi ser fram til samtaler og erfaringsdeling med mange av dem som får hjelp og støtte ute i våre utviklingsprosjekter i Asia og Afrika. Virtuelle besøk kan aldri erstatte observasjonene og erfaringene vi kan gjøre på bakken. Virtuelle besøk kan aldri erstatte den fortrolige samtalen i pausene, da både kolleger og andre forklarer oss store og små sammenhenger, slik at vi blir bedre kjent og kan gjøre enda bedre vurderinger for å sikre best mulig innsats fra FORUT.

– Det handler om at vi tar inn lukter og smaker og virkelig opplever stemningen og atmosfæren i områdene hvor våre partnere arbeider med lokalbefolkningen. Vi er best i det vi gjør når vi er tett på hverandre, rett og slett. 

FORUT tar med seg gode erfaringer med virtuelle prosjektbesøk, men ser også fram til avreise med ansatte og FORUT-faddere til våre samarbeidsland. I første omgang håper vi på en studietur med faddere til Nepal i 2022.

Eivind Pedersen Skeie er internasjonal programkoordinator i FORUT med ansvar for India, Zambia og evaluering (MEAL).

Siste nyheter