Viktig kvalitetssikring før byggestart

Det nærmer seg realisering av Nepals første barnepsykiatriske klinikk, et prosjekt FORUT har jobbet med lenge. Nå er det kvalitetssikring av sykehustomta og konstruksjonstegningene som gjenstår før spaden settes i jorda.

FORUT og vår partnerorganisasjon CWIN har siden 2015 stått for driften av en liten barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved det offentlige barnesykehuset i Katmandu, Kanti Children’s Hospital. Dette er den første og eneste av sitt slag i hele Nepal. Snart starter byggingen av en egen klinikk som skal huse avdelingen og gi et bedre tilbud til barn og unge som sliter med psykiske problemer.

FORUT-faddere, FORUT-bedriftsfaddere og norske psykiatere er de viktigste finansieringskildene til prosjektet. Pengene for første etasje av den nye klinikken er på plass, men det gjenstår litt før andre etasje er fullfinansiert. Det har også tatt lang tid å få alle avtaler og detaljer i boks.

Det jobbes grundig med slike analyser av både grunnforhold og tegningene av klinikken før byggingen kan starte.
Entreprenør på plass

Alle avtaler med Helsedepartementet og sykehusledelsen er nå på plass, og alle byggetillatelser er innvilget. Det har vært avholdt en anbudskonkurranse for entreprenører, og etter en faglig vurdering av anbudene falt valget på et større nepalsk entreprenørfirma som kom svært godt ut både på faglighet og pris.

Nødvendige undersøkelser

Sommeren 2018 pågår viktige kvalitetssikringsprosesser som må være sluttført før spaden kan stikkes i jorda. FORUT har gjennom Ingeniører Uten Grenser fått hjelp av fagfolk fra Norges Geotekniske Institutt og Norconsult til å analysere grunnforholdene og konstruksjonstegningene.

Det er viktig at bygget og fundamenteringsløsningen er designet for å kunne motstå jordskjelv. Det er en hel del avanserte beregninger og vurderinger som inngår i en slik analyse, og FORUT er veldig takknemlig for at norske organisasjoner og institusjoner stiller opp frivillig i en slik sammenheng.

– Det er god fremdrift i arbeidet, og vi håper at entreprenøren vil være i gang på byggeplassen i løpet av sommeren, sier Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT.

Siste nyheter