Nyheter

Ny avdeling for ungdomspsykiatri i Nepal

Det offentlige psykiatriske sykehuset i Katmandu har endelig fått en ungdomsavdeling. Torsdag 8. februar kunne FORUTs partner CWIN Nepal holde en høytidelig åpning med storfint besøk. Den nye avdelingen er finansiert av Norad, som ga FORUT og CWIN oppdraget med å bygge ut psykisk helse-tjenester i Nepal. Helsevesenet rustes opp for å bedre kunne drive både forebygging og behandling av dårlig psykisk helse. Det var helseminister Mr. Mohan Bahadur Basnet som fikk æren av å åpne den nye ungdomsavdelingen ved

Les mer