Barn i Norge sørget for barnehage i Sierra Leone

Endelig har landsbyen Kareneh i Sierra Leone fått en barnehage. Det er barnehagebarn i Norge og FORUT Barneaksjonen som har gjort prosjektet mulig.

Høsten 2019 deltok mer enn tusen barnehager fra hele Norge i FORUT Barneaksjonen og lærte om livet til den fire år gamle jenta Nanah fra Sierra Leone.

Gjennom film, musikk, fortellinger, bilder og dans ble det knyttet vennskapsbånd mellom barna i Norge og barna i Kareneh. En viktig del av opplegget er at de norske barnehagene samler inn penger til FORUTs mange prosjekter for barn og unge i Afrika og Asia.

Store behov

Innsatsen til barnehagebarna i Norge resulterte blant annet i at det ble bygget en barnehage i Kareneh. Det var stor stas og fest i landsbyen da barnehagen ble åpnet i januar i år.

– Det er ikke vanlig med barnehager på landsbygda i Sierra Leone, selv om behovene er store, sier Øyvind Strand Endal. Han er kommunikasjonssjef i bistandsorganisasjonen FORUT, som lager Barneaksjonen.

– Mange barn under skolealder er derfor med sine større søsken på skolen. Det gjør at skolene ofte er overfylte, og undervisningen er ikke tilrettelagt for barn i barnehagealder, sier han.

Endal forteller også at de fleste på landsbygda i Sierra Leone er småskala bønder. Alternativet til at de minste barna blir med storesøsken på skolen, er at de er med foreldrene når de jobber på åkeren. Det blir lange og utmattende dager i stekende sol for små barn. 

Lærerikt og engasjerende 

– Vi er veldig glade og takknemlige for det gode og langvarige samarbeidet vi har hatt med norske barnehager.  I mer enn 30 år har barnehager gjennomført FORUT Barneaksjonen og lært om barns levekår i landene der FORUT har prosjekter, sier Endal.

Og barnehagene uttrykker stor tilfredshet med samarbeidet med FORUT. I en evaluering som ble foretatt i fjor høst sier ni av ti deltakere at de er godt fornøyde med aksjonen. 

Evalueringa viser at FORUT barneaksjonen fungerer svært godt som utgangspunkt for refleksjon og læring, og at aktivitetene skaper stort engasjement hos barn og voksne i barnehager.  

– Resultatet er veldig oppmuntrende og inspirerer oss til å fortsette å lage kvalitetsopplegg for barnehager og skoler. Vi er opptatt av hele tiden å videreutvikle og fornye Barneaksjonen, sier Endal. 

Derfor er han spesielt glad for at barnehager opplever at Barneaksjonen er et godt redskap tilpasset målene i Rammeplanen. 

Ny aksjon til høsten 

Til høsten inviterer FORUT barnehager og skoler til å være med på nye eventyr sammen med Nanah. Den nye aksjonen har fått navnet «Nanah og Sjimpanseskogen«, og da vil barn i Norge lære om sjimpanser, hvorfor de er truet og hva som gjøres for å redde dem. I tillegg vil de gjennom film blant annet få oppleve landsbyfesten da barnehagen i Kareneh ble åpnet.

Påmeldingen til den nye aksjonen er nå i gang, og i slutten av mai er allerede rundt 500 barnehager og barneskoler påmeldt.

Nanah, Mohamed, Mabinty og de andre barna i Kareneh på åpningsfesten for den nye barnehagen.

Siste nyheter