Covid-19 i Malawi: Kjønnsbasert vold og selvmord

Kjønnsbasert vold og økonomisk ustabilitet er store problemer i Malawi under normale omstendigheter. Nå øker de i omfang. Under covid-19 har antall tenåringsgraviditeter, barneekteskap for jenter og selvmord blant unge menn økt kraftig.

2. april 2020 ble de tre første tilfellene av covid-19-smitte bekreftet i Malawi. Blant en befolkning på rundt 18 millioner har det vært totalt 5,971 bekreftede smittetilfeller og 185 dødsfall. På samme måte som i andre land i Afrika, fikk man ikke den eksponentielle smitteveksten vi har sett i den vestlige verden.

Responsen i landet har vært effektiv, og det er flere mulige grunner til at land i subsaharisk Afrika har klart seg bedre enn vestlige land med antall smittede, som f.eks. bedre kunnskap og erfaring om smittespredning og naturkatastrofer, og en yngre befolkning med om lag halvparten under 18 år i Malawi. En annen grunn til den lave registrerte smitteraten kan også være begrenset kapasitet til testing og dermed høye mørketall, men tallene vi har gir likevel et bilde av situasjonen i landet.

Per desember 2020 er grensene åpne med krav om negativ covid-19 test ved ankomst, påbud om munnbind på alle offentlige steder og bøter dersom loven ikke følges. Skoler og restauranter fungerer som normalt, dog med strenge smittevernregler. For å ta igjen den tapte tiden på skolebenken har det gjennom utdanningsministeren vært jobbet med en plan for en akselerert læringsplan og økt kapasitet hos lærere, samt støtte til disse.

Mer demokrati

Malawi har hatt et par spennende år politisk med gjenvalg av president etter at valget fra 2019 ble annullert på grunn av store folkedemonstrasjoner mot valgfusk. Det ble et suksessfullt gjenvalg til tross for koronarestriksjoner og sikkerhetstiltak. Lazarus Chakwera fra opposisjonspartiet ble valgt til ny president. Dette har også ført til at Malawi er et av de få landene som har hatt en positiv vekst i EIU Democracy Index under pandemien, noe som er begrunnet i gjennomslaget med høy valgdeltakelse og motstand mot valgfusk. 

Det er positivt for demokratiet at folk protesterer og sier sin mening. Dette viste seg også under pandemien da befolkningen ikke godtok en nedstenging av samfunnet og portforbud som myndighetene foreslo i mai 2020. Det var ikke laget gode nok tiltak for folk å livnære seg, slik som økonomisk støtte fra myndighetene og tilgang på matressurser, mente befolkningen.

Dette synet fikk støtte fra Høyesterett som bestemte at det ikke var funnet godt nok grunnlag for en nedstenging med portforbud. De fryktet de negative konsekvensene dette ville innebære. Slik smitten har utviklet seg i Malawi, kan man anta at befolkingen er bedre stilt nå enn om en full nedstenging hadde blitt iverksatt. 

Barneekteskap og tenåringsgraviditeter

Likevel har pandemien hatt store følger for veldig mange, både på grunn av stengte skoler og færre økonomiske muligheter – som tilgang til markeder for å selge varer. Det har vært en ekstrem økning i antall tenåringsgraviditeter og barneekteskap. FORUTs lokale samarbeidspartner, Malawi Girl Guides Association (MAGGA), er en jentespeiderorganisasjon som jobber med forebygging av seksuell kjønnsbasert vold og barneekteskap, og som nå jobber aktivt med å hjelpe jenter som er blitt utsatt for overgrep under pandemien.

MAGGA jobber direkte med ofrene gjennom psykososial støtte og rapportering av saker til rettssystemet, samt med å hjelpe dem tilbake på skolen. Malawi har en høy grad av seksuell kjønnsbasert vold og ulikhet i normaltid, spesielt vold i nære relasjoner. Som i alle krisetider forsterkes gjerne eksisterende ulikheter, og det er de mest sårbare som rammes hardest.

MAGGA samarbeider med the Scout Association of Malawi for å få gutter og menn involvert i likestillingsarbeid og forhindre kjønnsbasert vold. Her er guttespeiderne i Kamuzu Barracks-troppen sammen med feltarbeider Edson Kathumba fra MAGGA. FOTO: MAGGA
Selvmord blant unge menn

En annen konsekvens av pandemien som har vært tydelig i Malawi, er rundt 50 % økning i antall registrerte selvmord hos unge menn. Vi har tidligere sett en tendens til selvmord hos unge menn på grunn av økonomiske utfordringer, og det vi ser nå er en forsterkning av situasjonen under en krisetid. Pandemien har ført til mangel på inntekt og har tvunget alle til å endre måten å leve på.

Med økt frustrasjon og usikkerhet kommer ofte en økning i vold i hjemmet. Det skjer i alle samfunn. Mennene har gjerne høyest inntekt og er forventet å skulle forsørge familien. Normer for maskulinitet innebærer at de ikke skal vise svakhet, og det kan være vanskelig å erkjenne at de har økonomiske utfordringer og trenger hjelp. Dette fører til at det blir et økt behov for å forsterke kontrollen der man kan, som gjør at de som står nærmest og er mest sårbare kan bli utsatt for vold.

Av mennesker som begår selvmord i Malawi, viser en rapport fra Malawi Police Service i 2020 at 92 % registrerte tilfeller er menn. Det er derfor essensielt at både menn og kvinner får den hjelpen de trenger til å håndtere problemer, snakke om normer knyttet til kjønnsroller, samt utdanning og tilgang til arbeid for begge parter.

Happy Family – diskusjon om maskulinitet og familienormer

Det er stor bekymring rundt den enorme økningen av seksuell kjønnsbasert vold. Nå er målet å komme tilbake til en situasjon som er bedre enn det den var før pandemien. FORUT sine partnere i Malawi, MAGGA og Kirkens Nødhjelp, jobber aktivt med forebygging av alkohol og rusmisbruk, kjønnsroller og kjønnsbasert vold, maskuliniteter samt forebygging av HIV/AIDS. De gjør nå en stor innsats for å sikre at målgruppene deres i Malawi får den hjelpen de trenger til å komme seg på bena igjen.

MAGGA arbeider gjennom en modell de kaller Happy Family. Dette er en metode de har tilpasset fra en annen av FORUTs partnere, FISD på Sri Lanka. Den går ut på at kvinner og menn får en plattform for å diskutere hva som er gode relasjoner i en familie og at vold mot barn og kvinner, gjerne i kombinasjon med bruk av ulike rusmidler, er skadelig for alle involverte. 

Hjelp oss å hjelpe! Du kan bli FORUT-fadder og bli med på dugnaden.

Familien Chadzeka har fått en bedre og mer harmonisk hverdag etter at de ble med på MAGGAs Happy Family-program. Foto: MAGGA

Siste nyheter