FORUT får informasjonsstøtte fra NORAD

FORUT er én av ni organisasjoner som nylig er tildelt midler til informasjonsprosjekter fra NORAD. Pengene skal gå til en toårig kampanje om FNs bærekraftsmål og alkohol.

Prosjektet er tildelt 1,7 millioner kroner og har arbeidstittel «Tre millioner grunner». Det vil bli gjennomført i samarbeid med Juvente og Blå Kors i 2018 og 2019. FORUT har tidligere mottatt informasjonsstøtte til prosjektet «Oljefondet ut av alkoholindustrien» og dette prosjektet er en videreføring av det arbeidet.

Glad for tilliten

– Vi er svært glad for at NORAD nok en gang viser oss tillit og med dette anerkjenner alkohol som et viktig tema i utviklingspolitikken. Alkohol er et stort hinder for land i Sør sine muligheter til å nå FNs bærekraftsmål innen år 2030, noe denne kampanjen vil sette søkelys på. Det gjelder spesielt målene om folkehelse, sosioøkonomisk utvikling og barne- og kvinnerettigheter, sier generalsekretær i FORUT, Morten Lønstad.

Det var 26 organisasjoner som i denne omgang søkte om informasjonsstøtte fra Norad med 12 millioner kroner til fordeling. Det er nå totalt 39 organisasjoner i Norge som mottar slik støtte, noe som er færre enn tidligere.

Kunnskap og kritisk debatt

Avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn i Norad, Wenche Fone, sier til Bistandsaktuelt at Norad i årets søknadsrunde har «vektlagt søknadens kvalitet, kostnadseffektivitet og dokumenterte resultater». Målet med ordningen er å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer.

Siste nyheter