– Mulig å trekke oljefondet ut av alkoholindustrien

Mange gode innlegg på lanseringsseminaret for FORUT-kampanjen «Oljefondet ut av alkoholindustrien». – Det er viktig å utrede, og politisk mulig, å trekke oljefondet ut, sa Kjell Ingolf Ropstad fra KRF.

Seminaret på Litteraturhuset i Oslo 20. september startet med at samfunnsøkonom Bernt Sverre Mehammer fra konsulentselskapet COWI presenterte en rapport om Statens Pensjonsfond Utlands (oljefondet) investeringer i alkoholindustrien. Rapporten kan lastes ned her.

Bernt Sverre Mehammer, COWI
Bernt Sverre Mehammer, COWI

– Skade på andre, altså familie og nettverk, er den største negative effekten av alkoholbruk. Og problemet er vesentlig mer alvorlig i den tredje verden. Det skaper store etiske utfordringer. Situasjonen er sammenlignbar med tobakkindustrien, som allerede er trukket ut av oljefondet, sa Mehammer.

Han pekte blant annet også på at markedsføringen fra alkoholindustrien er rettet mot unge og storforbrukere, og den er ekstra aggressiv i utviklingsland hvor det er mindre motstand mot næringsinteresser.

– Det er grunnlag for å trekke alkoholindustrien ut av oljefondet, for det er vanskelig å forsvare at vi baserer vår fremtidige velferd på investeringer i denne industrien. Alkoholselskapene utgjør 1 % av det samlede oljefondet og det er liten negativ effekt ved å trekke seg ut, sa Mehammer.
.

3,3 mill dør hvert år av alkohol
Sudan Neupane, UIO
Sudan Neupane, UIO

Sudan Neupane fra Universitetet i Oslo holdt et innlegg om alkohol som et globalt helseproblem. Han pekte på at alkoholsalget faller og stabiliseres i den vestlige verden, men det omsettes fortsatt store mengder med alkohol.

Neupane trakk fram Sør-Asia som et eksempel hvor færre drikker, men i større mengder. For eksempel i Nepal hvor de som drikker konsumerer 2,5 ganger så mye alkohol som vi gjør i Norge.

Ifølge Verdens helseorganisasjon døde 3,3 millioner mennesker, eller 5,9 % av alle dødsfall iverden, som en følge av alkoholbruk. Dette er tall fra 2012.

– Skadelig bruk av alkohol bidrar til økt risiko for mange andre sykdommer, deriblant kreft, sa Neupane.
.

– Sterke bånd mellom tobakk og alkohol
Kristina Sperkova, IOGT
Kristina Sperkova, IOGT

Fra IOGT International kom president Kristina Sperkova for å snakke om industriens strategier i det globale sør. Hun trakk fram at det er sterke bånd og samarbeid mellom den store tobakkindustrien og alkoholindustrien. Og at den etiske reguleringen i alkoholindustrien ikke virker.

– Selskapene går for langt i markedsføringen og gjør grove etiske overtramp. For eksempel bygger noen av alkoholselskapene merkevarene sine ved å møte unger og snakke om fornuftig alkoholbruk. Men i noen av disse landene i f.eks Afrika, er avholdsprosenten svært høy. De er derfor bare ute etter å rekruttere alkoholbrukere, sa Sperkova.

Øystein Bakke, seniorrådgiver i FORUT og sekretær i Global Alcohol Policy Alliance, tok senere for seg strukturendringer i alkoholindustrien.

Øystein Bakke, FORUT og GAPA
Øystein Bakke, FORUT og GAPA

– Konsentrasjonen har økt voldsomt i industrien de siste 35 årene. De store blir større og mektigere, sa Bakke.

Han viste til at 5 ølprodusenter nå produserer 50 % av verdens øl. De lokale ølmerkene er ofte ikke lokale lenger – de er eid av en global industri.
.

Gode spørsmål fra salen

Seminaret ble avsluttet av en debatt der et panel bestående av Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti, Øystein Bakke fra FORUT, Kristin Sperkova fra IOGT og Bernt Sverre Mehammer fra COWI. Fremskrittspartiets representant meldte dessverre forfall. Panelet svarte på spørsmål og kommentarer fra publikum.

– COWI-rapporten er god og viktig i prosessen med å få oljefondet ut av alkoholindustrien. Men ting tar tid i politikken og noen politiske partier vil ha tungt for å bli med på dette. Det er veldig viktig å utrede mulighetene for å trekke seg ut, og det er absolutt politisk mulig. Det eventuelle minimale tapet er verdt prisen, sa Ropstad fra KRF.

Følg kampanjen «Oljefondet ut av alkoholindustrien» på Facebook og Twitter.

Debatt etter innleggene

Siste nyheter