Full fart på Drømmeskolen

I februar 2020 er det femten år siden Drømmeskolen i Bangalore i India åpnet dørene for barn fra slumområdene i byen. På åpningsdagen 26. februar 2005 var det mange barn og mye glede over det nye tilbudet, og slik har det fortsatt hver dag siden.

– Vi har hatt nærmere 300 elever i løpet av det siste året, forteller Padmaja. Hun er pedagogisk leder for Drømmeskolen, som skal være et trygt tilholdssted og en god skole for barn som lever i ekstrem fattigdom i millionbyen Bangalore sør i India.

Skolen, som drives av FORUTs partnerorganisasjon APSA, har hatt nærmere 4 000 elever gjennom årene som har gått siden åpningen i 2005. Ganske raskt etter åpningen ble det klart at Drømmeskolen også burde ha et tilbud til flere enn skolebarna i slumområdene, rett og slett fordi barn i skolealder ofte har ansvaret for sine yngste søsken. Dermed åpnet også en barnehage tilknyttet skolen.

Slik kan hverdagen være for barn som lever i ekstrem fattigdom, og som er overlatt til seg selv i mange timer hver dag fordi foreldre leter etter livsviktig arbeid og inntekter.

Fattigdom og sårbarhet

– Barna her er ekstremt sårbare, og mange er sterkt preget av både denne sårbarheten og utryggheten i hverdagen, sier Padmaja.

Hun forteller om hvordan de ansatte og frivillige bruker mye tid på å roe ned barna, og legge til rette for et trygt og godt leke- og læringsmiljø.

– Vi bruker mye tid på samtaler med barna, slik at de skal forstå at de kan være med på å bestemme over dagene her på skolen. Barna skal rett og slett bli sett, hørt og respektert, fordi den holdningen er med på å utvikle barna. Vi ser så mange autoritære voksne, og vi ser mye utnyttelse av barn gjennom barnearbeid. Vår oppgave er å forbedre voksnes holdninger til hvordan barn skal behandles, i tillegg til at APSA også kjemper utrettelig for å stoppe barnearbeid og andre former for utnyttelse av barn.

– Drømmeskolen er et viktig sted i dette arbeidet, og til tross for det store omfanget av fattigdom og barnearbeid, må vi også glede oss over alle som får viktig hjelp og støtte her, sier Padmaja.

Trygghet og omsorg

FORUT møter Padmaja sammen med Laksha, en av grunnleggerne av The Association for Promoting Social Action, APSA. Han har bokstavelig talt bygget opp Drømmeskolen og flere andre prosjekter for å skape mer trygghet og mer omsorg i en by full av farer og påkjenninger for barn.

– Vi har samarbeidet med FORUT i flere tiår, og har et partnerskap som er helt avgjørende for hva vi kan få til her i Bangalore, forteller Laksha.

I dag driver APSA Drømmeskolen og 16 andre prosjekter i byen, med om lag 200 ansatte og frivillige i sving.

– Vi har fem ansatte lærere og åtte frivillige på Drømmeskolen hver dag, og de sørger for at små barn har det bra i førskolen, og at de andre får et grunnskoletilbud som gjør at de etter hvert kan komme over i den offentlige skolen og ta videre utdanning.

– Våre prosjekter handler alltid om trygghet og omsorg først, skyter Padmaja inn.

– Derfra kan vi bygge videre med skolegang, slik at disse barna får muligheter til å komme seg ut at den ekstreme fattigdommen som familiene lever i. Det er på denne måten vi kan forsvare navnet: Drømmeskolen!

Laksha og Padmaja i APSA, FORUTs partnerorganisasjon i Bangalore i India.

Fellesskapet

APSA og Drømmeskolen har etter hvert vokst til å bli et større prosjektområde, der det bare er et par hundre meter bort til APSAs yrkesutdanningstilbud for ungdom og et boligtilbud for barn som trenger omsorg hele døgnet.

Det er plass til mellom 100 og 150 barn i dette botilbudet, og de som kommer hit er ofte barn som har ringt krisetelefonen 1098 Child Help Line i Bangalore. APSA er en av organisasjonene som driver denne hjelpetelefonen, i samarbeid med flere andre organisasjoner.

Alle barna og ungdommene som er med i aktiviteter i regi av APSA, samles daglig til måltider. Dermed blir måltidene et støyende og flott fellesskap av barn og unge som utvikler vennskap og erfaringer sammen, i tillegg til de daglige måltidene som ofte besår av ris og sterkt krydrede grønnsakssauser. Av og til litt fisk, og en sjelden gang kjøtt.

Her møtes barna og ungdommene også stadig til kulturarrangementer og konserter, fordi dette fellesskapet også er en viktig satsing for APSA.

– Her kan barna inspirere hverandre, og få ideer til videre skolegang og utdanning, forteller Laksha.

Partnere for utvikling

APSAs ulike prosjekter er spredt over flere steder i byen, og i de senere åra er det også åpnet et krise- og omsorgssenter for jenter utenfor byen: Suraksha.

– Vi så et stort behov for hjelp blant jenter som var utsatt for vold og seksuell utnyttelse, sier Laksha.

– Derfor fikk vi bygget Surhaksa-senteret utenfor byen, med støtte fra blant andre FORUT og Åsane folkehøgskole. I dag bor det om lag 30 jenter på senteret, der de får hjelp med å bearbeide en vond fortid, og sette retning på ei bedre framtid. På Suraksha skal jentene først forstå at de er trygge, og deretter skal de oppleve mestring gjennom helt vanlige gjøremål og oppgaver, i tillegg til at de skal gjenoppta skolegang og få tilbud om utdanning, forteller Laksha.

APSA har fått til mye for barn og unge siden Drømmeskolen åpnet dørene en lørdag for femten år siden, og gjennom stadige prosjektbesøk ser FORUT at dette arbeidet er både meningsfullt og viktig for nye generasjoner av barn som kommer til både skolen og andre prosjekter APSA driver. Dette er ganske enkelt livreddende innsats og godt utviklingsarbeid, for hvert eneste barn som kommer inn dørene.


Vil du støtte arbeidet i India?

Takket være FORUT-faddere og samarbeid med flere videregående skoler, kan vi støtte organisasjoner som APSA i India. Dersom vi skal få til enda mer innsats for flere sårbare og utsatte barn, og utvikle det skole- og omsorgstilbudet som allerede finnes, er FORUT helt avhengig av støttespillere og samarbeidspartnere i Norge. Derfor ønsker vi flere skoler og bedrifter velkommen, slik at vi kan få til mer viktig innsats sammen!

Ta kontakt, så finner vi løsninger for et slikt viktig utviklingssamarbeid!

Siste nyheter