Ga 400.000 kroner til FORUT

Da FORUT feiret 40-årsjubileum lørdag 2. oktober, ble Losje Vårsol på Gjøvik festmiddagens midtpunkt med en gave på 400 000 kroner til jubilanten. – En overveldende og viktig gave, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT. 

Innlandets bistandsorganisasjon hadde dekket til jubileumsmiddag for nærmere 70 gjester på Mølla lørdag, med Statsforvalter Knut Storberget, fylkesordfører Even Aleksander Hagen og ordfører Torvild Sveen på gjestelista. Men det var altså Losje Vårsol og Kirsten Tangen som stjal showet med en oppsiktsvekkende gavesjekk.  

Stor gave og stor stolthet 

– Vi tenkte at 10.000 kroner ville være en fin bursdagsgave til FORUTs utviklingssamarbeid, og så ganget vi den opp med førti år, sa Tangen i sin tale på festen.

Gaven utløste spontan og stående applaus. Losje Vårsol er en del av IOGT, som igjen er en av FORUTs eierorganisasjoner.

– I førti år har vi sett hva FORUT har fått til i sine samarbeidsland i Asia og Afrika, og vi har fulgt organisasjonens vekst og utvikling, fortsatte Kirsten Tangen.

Hun la stor vekt på at losjen kjenner på en stolthet over det FORUT får til som bistandsorganisasjon med utgangspunkt i hovedkontoret på Gjøvik. Tangen satt selv i det første FORUT-styret, og har besøkt flere prosjekter i Gambia og Sri Lanka. 

Hva sitter du igjen med som hovedinntrykk fra disse prosjektbesøkene? 

– Det er så mye, men det gjør spesielt inntrykk at FORUT får til så mye godt på skole- og helseområdet for barn og unge som lever i utrygghet og ekstrem fattigdom. Det var også godt å møte alle de kvinnene som hadde skapt egne arbeidsplasser med støtte og mikrolån fra FORUT. På Sri Lanka besøkte vi blant annet en systue eid og drevet av kvinner, og der bestilte vi likegodt et fullt sett med konfirmantkapper til Hunn kirke, minnes Kirsten Tangen med et smil. 

En gave som løfter FORUT 

Generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen, trodde knapt sine egne øyne da sjekken på 400.000 kroner ble overlevert fra losjen lørdag.

– Dette er penger som rekker langt i vårt arbeid, sier hun.  

FORUT har store oppgaver som venter i årene framover, spesielt innenfor temaene psykisk helse og rus som utviklingshinder. I Nepal har FORUT et stort utviklingsarbeid knyttet til oppbyggingen av et psykisk helsetilbud for barn og unge i landet. Dette arbeidet skjer i samarbeid med den lokale partnerorganisasjonen CWIN, fagmiljøer i Nepal og Norge og nepalske og norske myndigheter.

– Det er enorme behov innenfor arbeidet med psykisk helse globalt, sier Hagen, og understreker at FORUT vil bruke erfaringene fra Nepal til en videre satsing i flere samarbeidsland framover.

– God psykisk helse er en forutsetning for utvikling. Når vi forbedrer den psykiske helsa globalt, sørger vi også for at hver krone inn i vårt utviklingssamarbeid blir bedre utnyttet i konkrete prosjekter blant barn, unge og voksne.

Anne Karin Jensen og Kirsten Tangen fra Losje Vårsol på den røde løperen på FORUTs jubileumsfest.
Globale helseforbedringer 

Hagen er også opptatt av at gaven fra Losje Vårsol gir muligheter for at FORUT kan øke innsatsen overfor Verdens Helseorganisasjon (WHO) sitt arbeid med en bedre global alkoholpolitikk.

– FORUT har allerede fått til mye på dette området, men vi må gjøre mer for at alle land fokuserer på folkehelse i arbeidet med framtidig alkoholpolitikk.

– Det kan ikke være slik at alkoholpolitikken skal formes av alkoholindustrien og kommersielle interesser. Det må legges avgjørende vekt på helsekonsekvensene for enkeltmennesker og lokalsamfunn ved bruk av alkohol og andre rusmidler, sier Hagen. 

– Gaven fra Losje Vårsol og andre bidragsytere gjør FORUT sterkere i dette store folkehelsearbeidet. Når vi lykkes på disse store områdene, blir det også skapt bedre resultater i vårt langsiktige utviklingssamarbeid i Asia og Afrika.

Verden kan forandres 

Etter jubileumsfesten er Kirsten Tangen sikker på at FORUT nå går framtida i møte med nye utfordringer og oppgaver på en god måte. Hun har full tillit til at gaven blir brukt der den trenges mest.

– Vi har gitt jubileumsgaven, resten blir opp til FORUT, sier representanten fra losjen.

Hun er først og fremst opptatt av å støtte et arbeid for at flere mennesker i verden skal få tryggere og bedre liv. 

– Verden er ikke slik at den alltid går på skinner. Vi må likevel alltid håpe og tro at verden kan forandres til det bedre, selv om det er en krevende oppgave.

– Jeg vet at FORUT har god prosjektoppfølging og gode kontrollrutiner i sine prosjekter, og det er viktig for oss som støtter organisasjonen, avslutter Tangen.

Siste nyheter