– Det er handling som teller i narkotikapolitikken

– Nå må FNs medlemsland og frivillige organisasjoner gjøre noe i praksis. Vi må utrette noe konkret før FN møtes igjen i 2019. Aller viktigst er det å mobilisere mange lokalsamfunn til forebyggingsinnsats, sa Dag Endal fra FORUT til FNs medlemsland på en internasjonal konferanse i Wien i dag.

«Ferdig snakka – nå er det handling som teller!» var budskapet fra FORUT da prosjektkoordinator Dag Endal talte til FNs medlemsland om narkotikapolitikk på konferansen Commission on Narcotic Drugs, CND. Alle FN-landene er samlet på nytt, denne gangen for å diskutere hva som nå skal skje etter UNGASS-konferansen i New York i april og til neste toppmøte om narkotikapolitikk i 2019. Dag Endal viste til at FORUT er med i det internasjonale nettverket Drug Policy Futures, sammen med 300 andre organisasjoner fra hele verden.

dagendal-cnd-wien16-close– Vi har en stor og hårete utfordring for verdens nasjoner: Å mobilisere én million lokalsamfunn til å drive narkotikaforebygging før 2019, sa Endal.

– Vi vet hvilke forebyggingstiltak som virker. Og så vet vi at tiltakene virker aller best når de brukes sammen og samtidig, og når de er en del av en organisert, lokal og samordnet innsats.

I den forbindelse viste FORUT-representanten til norske erfaringer med SLT-modellen, et islandsk nasjonalt program og til prosjekter som FORUTs partnere i Asia og Afrika driver.
Endal viste også til FNs egne retningslinjer for effektiv forebygging. Der blir bl.a. dette trukket fram som virkningsfulle tiltak:

  • Skolering av og nettverk for foreldre.
  • God klasseledelse og at hver skole har en plan for håndtering av narkotikaproblemer.
  • Tidlig hjelp til barn og unge som sliter.
  • Positive fritidstilbud.
  • Synlige voksne i fritidsaktiviteter og i nærmiljøet.

– På UNGASS-konferansen i New York ble det vedtatt et sluttdokument som er en lang meny over gode tiltak som alle land kan gjennomføre, sa Endal på møtet i Wien.

– Men nå er tida kommet for å gjøre gode ord om til gode handlinger. Noe må skje i praksis om vi skal kunne vise til resultater av politikken når vi møtes igjen i 2019.

Dag Endal peker samtidig på at selv om sluttdokumentet fra New York er bra, var det ett tema som manglet helt både i dokumentet og i diskusjonene: Mobilisering av enkeltpersoner og lokalsamfunn til innsats mot narkotika.

– Mange av tiltakene forutsetter oppslutning og medvirkning fra vanlige folk. Hvordan har vi tenkt å få til dette? Kunnskapen finnes, se blant annet til våre partnerland i Sør, til Island og til vårt eget land og SLT-arbeidet som norske kommuner driver, sa Dag Endal.

Ut fra dette skisserte han en konkret modell for hvordan alle land kan engasjere lokalsamfunn i narkotikaforebygging.

Siste nyheter