Bli kjent med Sierra Leone

Utsikt over hovedstaden Freetown.

Sierra Leone er et spennende land på kysten av Vest-Afrika. Det er et av verdens fattigste land, og har en vond og lang borgerkrig bak seg. Det er også rikt på naturresurser og har mange muligheter for utvikling.

Sierra Leone ligger i Vest-Afrika. Det har bodd mennesker i området i flere tusen år og landet var lenge en del av den omfattende slavehandelen.

Landet ligger mellom Guinea og Liberia og har en lang kystlinje med laguner og brede elvemunninger. Landskapet ellers varierer fra skogkledde fjell, til gressletter, savannedekkede platåer, slake åser og fjellmassiver på grensen mot Guinea. Sierra Leone har tropisk regnklima.

Det har bodd mennesker i området i flere tusen år. I På 1600-tallet ble det en del av den omfattende slavehandelen. På 1700-tallet etablerte britene handelsstasjoner i områdene rundt dagens hovedstad Freetown. Navnet viser til at fra 1787 ble området gitt frigitte slaver fra bla. Nord-Amerika og Jamaica. Landet var britisk koloni fram til frigjøringen i 1961.

Senere har Sierra Leone vært preget av korrupsjon, autoritært styre og økonomisk forfall. Det hele kulminerte i en borgerkrig fra 1992-2002. Krigen blir særlig husket for blodige overgrep mot sivilbefolkningen.

I årene etter borgerkrigen har arbeidet med forsoning og gjenoppbygging vært viktig. Det politiske styret er relativt stabilt, men korrupsjon er fortsatt en utfordring. Det er misnøye i befolkningen på grunn av dårlige levekår, høy arbeidsledighet og store økonomiske forskjeller. I 2014-2016 ble landet hardt rammet av ebola-epidemien.

Sierra Leone har store naturressurser som jernmalm og diamanter. Over halvparten av landets brutto nasjonalprodukt (BNP) kommer fra jordbruket.

Ved ønske om mer informasjon om Sierra Leones historie, naturressurser, helsesituasjon og kulturliv finner dere dette på side 6-11 i veiledningsheftet 2019/20.