FORUT Barneaksjonen

Nå er påmeldingen i gang til ny aksjon! Bli med på «Hamphless og de ville sjiraffene» høsten 2024.

Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager og barneskoler der barn i Norge lærer om barn i andre land.

Dette er FORUT Barneaksjonen

Vi ønsker å skape nysgjerrighet og engasjement, og å bygge toleranse, omsorg og empati. Gjennom den pedagogiske materiellpakken vil vi gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land.

FORUT Barneaksjonen fokuserer på at barn har ressurser, evner og ambisjoner selv om hverdagen kan være utfordrende. Vi formidler likheter og ulikheter, men også barns felles behov for vennskap, lek, omsorg og trygghet.

Vi vil gi barn i Norge verdifull læring og gode opplevelser gjennom praktisk solidaritetshandling. Vi tror barn har et iboende ønske om å hjelpe andre. En viktig del av Barneaksjonen er at barn i Norge gjør en innsats for å skaffe midler til prosjekter for barn i andre land.