Innsamling

Materiellet i Barneaksjonen er gratis, men forutsetter at dere gjennomfører en innsamling til inntekt for FORUTs prosjekter for barn i Malawi og andre samarbeidsland.

Dere bestemmer selv både form, omfang og innhold på innsamlingen. Kafé, basar, salgsutstilling, sponsorløp, forestilling, natursti, digitalt foreldremøte og hjemmekino er bare noen av mulige innsamlingsaktiviteter.

Her ligger praktisk informasjon og ressurser. Husk at dersom dere ønsker et eget Vipps-nummer, må det avklares i god tid før gjennomføringen av festivalen. Ta kontakt på e-post til barn@forut.no eller ring FORUT på tlf 61 18 74 25.

Ved overføring av penger til FORUT er det best om barnehagen/skolen først setter kontanter inn på sin egen konto. Derfra kan så pengene overføres til FORUT på kontonr: 7874 06 61247. Husk at overføringen må merkes med navnet på barnehagen/skolen.

Har dere bestilt produktpakke og trenger flere produkter? Her kan du laste ned skjema for samlet bestilling av varer gjennom Barneaksjonen, som sendes til e-post barn@forut.no.

Se veiledningsheftet og disse nettsidene for tips til innsamlingsaktiviteter.