Samarbeid for tryggere barn

FORUT kan se tilbake på et spennende og krevende år med gode resultater i våre samarbeidsland og et stort engasjement i Norge.

1. mai leverte vi den viktige fireårsrapporten til Norad, den som legger grunnlaget for en søknad om ny rammeavtale for de neste fem årene. Søknaden ble levert 1. oktober. Og senere i samme måned samlet vi representanter for de fleste av våre partnerorganisasjoner til en global konferanse i Cape Town i Sør-Afrika. 

Det ble et lenge etterlengtet høydepunkt for hele den globale FORUT-familien. Samtidig arrangerte FORUT og Urbane Totninger en solidaritetskonsert på Gjøvik med et stjernegalleri av artister, som alle stilte gratis opp for vårt arbeid. Det er grunn til å kjenne på takknemlighet.

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

«The FORUT family» – for tryggere barn

Nøkkelen til FORUTs suksess er våre langvarige og likeverdige partnerskap med sivilsamfunnsorganisasjoner i sør. Vi tror på, og arbeider for, lokalt ledet utvikling, der våre kollegaer i det globale sør setter målene for sitt arbeid i tråd med samfunnets behov og egen styrke.

Partnerskapsmodellen vår er tuftet på at vi har ulik ekspertise og skal lære av hverandre. Men vi har felles mål – om å beskytte barn og styrke deres rettigheter. Fordi barn har enorme ressurser når de er trygge og blir hørt. Og fordi vi kun arbeider gjennom lokale organisasjoner, kan vi gjøre en innsats på fem områder som vi mener må virke sammen: barnerettigheter, likestilling, arbeid og inntekt, god psykisk helse og en alkoholpolitikk som fremmer folkehelse.

Partnermøtet vårt i Cape Town i oktober ble holdt i etterkant av den globale konferansen GAPC (Global Alcohol Policy Conference), der kollegaer fra hele FORUT-nettverket ga viktige bidrag. Dette er et viktig globalt møtested der beslutningstakere, forskere og sivilsamfunn fra 50 land møttes for å lære av hverandre. Dette var også tema for partnermøtet vårt, der vi delte vår beste praksis og våre utfordringer i et år som har vært sterkt preget av økonomisk krise, krig og naturkatastrofer. 

FORUT har langvarige partnerskap. Mange kollegaer fra det globale sør har samarbeidet med FORUT i flere tiår. Dette gir en enorm styrke. Les mer i vår rapport her.

De fleste av FORUTs partnerorganisasjoner var samlet i Cape Town i oktober.

Søknad til Norad om fem nye år

2023 ble, som vi forventet, et spesielt krevende år. I tillegg til vanlig drift og alle uforutsette hendelser, skulle vi levere fireårsrapporten og en søknad om en ny femårsavtale til Norad. Det har blitt lagt ned en imponerende stor innsats av FORUTs medarbeidere i Norge og av våre kollegaer i partnerorganisasjonene. Dette er et enormt løft for en liten administrasjon. 

Tittelen på søknaden er «Strong civil societies, healthy communities». Det viser FORUTs styrke: vi skal gjøre verden til et tryggere sted for barn gjennom det vi kan best. Vi gir viktige bidrag til bærekraftsmål 3 om god helse og velferd for alle – fordi vi som en av få bistandsorganisasjoner fokuserer på at rus og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

Viktig anerkjennelse til FORUT

2023 inneholdt viktige milepæler i form av anerkjennelse av vårt arbeid. I mars fikk jeg muligheten til å følge representanter fra Norad og Verdens helseorganisasjon (WHO) til Nepal for å vise fram pionerarbeidet vi har lagt ned for et psykisk helse-tilbud til barn og unge. Dette har blitt lagt merke til. Og samtidig var Norad for første gang vertskap for et fagseminar om global psykisk helse her i Norge sammen med Nettverk for global mental helse, som FORUT er en del av. Det har stor betydning at psykisk helse gis oppmerksomhet og ressurser i det globale helsearbeidet.

I august besøkte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim vårt hovedkontor på Gjøvik, et inspirerende møte med viktig anerkjennelse av det arbeidet vi leverer. 

Og i desember ble FORUT invitert til WHO i Geneve, for å dele erfaringer fra arbeidet med å få vedtatt alkoholpolitikk som fremmer folkehelse i land i sør, der våre partnerorganisasjoner både er en viktig samarbeidspartner for myndighetene og en vaktbikkje i kampen for retten til god helse og beskyttelse. Det var en ære å kunne representere hele FORUT-nettverket i en slik sammenheng. 

Fra venstre: Ståle Stavrum (utenlandssjef i FORUT), Anne Beathe Tvinnereim (utviklingsminister), Ida Oleanna Hagen (generalsekretær i FORUT) og Torvild Sveen (daværende ordførere i Gjøvik kommune

Våre viktige samarbeidspartnere i Norge

FORUT og Urbane Totningers solidaritetskonsert på Gjøvik satte punktum for et år med stort engasjement fra alle våre samarbeidspartnere i Norge. 

1055 barnehager, 78 barne- og ungdomsskoler, sju videregående skoler og tre folkehøgskoler har lært om globale utfordringer og samlet inn penger til FORUTs arbeid for å gjøre barn tryggere. Silje og Maria har sluppet barnemusikk om vennskap over landegrenser.

Virksomheter og næringsliv har samarbeidet med FORUT om utviklingsprosjekter, og mange frivillige har lagt ned både tid og innsats for å hjelpe. For eksempel har Hanne og Karin (fra kjolevirksomheten 2jinter) arrangert sitt tradisjonsrike og fantastiske sokkelotteri, og mange har stilt opp på butikkvakt i vår julebutikk på CC Gjøvik. 

Tusenvis av FORUT-faddere har bidratt med viktig støtte hver måned. Og overlegge Marianne Østevik Skaug fra BUP Gjøvik har delt sterke inntrykk fra møtet med Nepals nye barnepsykiatriske fagmiljø.

Et godt eksempel på resultatene vi har skapt sammen, er den nye hverdagen til niåringen Anil i Nepal. Han ble funnet på gata som sjuåring, og fortsatt er mye av den dramatiske fortiden hans et mysterium. Nå har han en trygg tilværelse på CWIN Boys Transit Home. Han har fått en ny sjanse.

Sammen har vi gjort verden tryggere for svært mange barn. Takk for samarbeidet i 2023!

Siste nyheter