– Verden kan forandres fra Gjøvik

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) besøkte FORUTs hovedkontor på Gjøvik mandag 28. august. – Jeg kjenner på en enorm takknemlighet for den jobben FORUT gjør, var budskapet hun kom med.

Tvinnereim besøkte Innlandets bistandsorganisasjon sammen med Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp). De fikk en omvisning og hørte om FORUTs arbeid med rettigheter og folkehelse i land i det globale sør.

– FORUT fyller en nisje som ikke så mange organisasjoner jobber i, særlig når det gjelder kampen mot rus og dårlig psykisk helse som vi vet er en enorm utfordring i veldig mange utviklingsland, sa Tvinnereim under besøket.

Søknad om ny rammeavtale

FORUT er basert på lokalt ledet utvikling og har langsiktige partnerskap med organisasjoner i Asia og Afrika. Disse partnerorganisasjonene er tydelige stemmer i sine land for menneskerettigheter og politikk som fremmer folkehelse. Statsråden fikk høre hvordan FORUT jobber nettverksbasert, kunnskapsbasert og rettighetsbasert.

I høst leverer FORUT en søknad om ny rammeavtale til Norad med mål om å bidra til god helse og sterke sivilsamfunn i land i sør. Søknaden, og den enorme innsatsen som ligger bak et slikt samarbeid med norske myndigheter, var et viktig samtalepunkt under besøket.

– Det betyr mye å få besøk av utviklingsministeren. Det er en viktig anerkjennelse av jobben vi og partnerorganisasjonene våre gjør for å mobilisere lokalsamfunn og myndigheter i land i sør til det beste for folkehelsa, sa Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Statsråden fikk også se hvordan FORUT opplyser og mobiliserer barnehager, skoler og næringsliv i Norge. Spesielt ble hun fascinert av varene som produseres i land i sør og selges gjennom FORUTs kampanjer og nettbutikk. Hun kjøpte med seg flere filtprodukter produsert i Nepal.

Viktig kompetanse på Gjøvik

Generalsekretær Ida Oleanna Hagen takket også for at Gjøvik kommune er en viktig samarbeidspartner for organisasjonen. Ordfører Torvild Sveen pekte på at kommunen er stolt av å ha FORUTs kunnskap sittende her. Han trakk linjene fra oppstarten for mer enn 40 år siden. 

– Jeg har fulgt FORUT siden jeg gikk på skolen og solgte te til inntekt for prosjekter på Sri Lanka. Nylig var jeg i bisettelsen til Terje Heggernes, som var FORUTs første generalsekretær, og da gikk det opp for meg de enorme ringvirkningene FORUT har hatt mange steder i verden – og det starta med en mann med to tomme hender og et bolighus på Gjøvik, sa en rørt Sveen.

– FORUT gjør en kjempeviktig innsats og det er tydelig at Gjøvik er stolte av dere. Det er veldig flott å se at verden kan forandres litt fra Gjøvik – og kanskje dere forandrer Gjøvik litt også, sa utviklingsminister Tvinnereim.

Fra venstre: Ståle Stavrum (utenlandssjef i FORUT), Anne Beathe Tvinnereim (utviklingsminister), Ida Oleanna Hagen (generalsekretær i FORUT) og Torvild Sveen (ordfører i Gjøvik kommune).

Siste nyheter