Mysteriegutten fra Hodi Khola

Noen kilometer øst for Katmandu ligger et mursteinshus oppe i en bakke. Bak porten spiller noen gutter badminton, mens andre sitter bøyd over leksearbeid og brettspill. 

Dette er CWIN Boys Transit Home, et omsorgssenter og trygt bosted for gutter med en dramatisk fortid.

En av guttene er Anil. Han heter noe annet, men vi beskytter identiteten hans. Gutten i grå genser har et matt smil, men leker fint med de andre guttene. Han var sju år da han ble funnet, og han er ekte nok der han står på gårdsplassen.

Utfordringen er at han sier at han kommer fra landsbyen Hodi Khola – en landsby ingen har funnet på noe kart, etter to års leting.

Anil 

Det er to år siden Anil kom til CWIN Boys Transit Home, etter at han ble plukket opp av politiet på gata i Katmandu. Flere hadde meldt ifra om sjuåringen som vandret hvileløst og alene rundt i gatene, på leting etter mat og penger.

Ingen vet hvor lenge han var i disse gatene før han fikk hjelp. Langsomt har Anil slått seg til ro på CWIN Boys Transit Home. Etter hvert har han også begynt å svare på noen spørsmål.

– Jeg husker en storebror, en mor og en far. Jeg husker landsbyen min og et klasserom i Hodi Khola. 

Søket etter svar 

Med svarene fra Anil kom det også noe CWIN Boys Transit Home kunne søke etter som bakgrunn og forklaring på hvorfor denne gutten havnet på gata i hovedstaden.

Foreløpig gir ikke søket noe fullt bilde av Anils unge liv. Det finnes en skole som passer til hans beskrivelser, men skolen har verken informasjon om Anil eller noen familie. Det finnes landsbyområder i Katmandudalen som passer til det gutten forteller, men ingen landsby som heter Hodi Khola.

Derfor er mye av Anils historie fortsatt et mysterium med flere lag av informasjon og usikkerhet. Hva handler om dårlig hukommelse, hva handler om utestengelse av opplevelser, og hva handler om feilinformasjon fra en niåring som kanskje ikke vil tilbake til det han kom fra? 

Det digitale sporet 

CWIN Boys Transit Home har i løpet av det siste året også klart å finne det Anil sier er en storebror på Facebook. Men kontoen på facebook er ikke aktiv. Ingen svarer på meldinger. Derfor fester det seg et inntrykk av at det har vært veldig store endringer i livet rundt Anil for noen år siden, og at noe har gått helt i oppløsning.

Dette er også en ufullstendig historie om utnyttelse av et lite barn på leting etter trygghet og overlevelse i hovedstadsgatene, og det er en historie Anil har felles med veldig mange barn og unge i Nepal. Det er historier om utrygghet, ekstrem fattigdom, barnearbeid, voldsbruk, kriminalitet og overgrep.

Noen rømmer fordi psykisk sykdom møtes med fordommer og innelåsing, framfor helsehjelp. CWIN har også mye dokumentasjon på at både jenter og gutter fanges i seksuelle overgrep og trafficking. 

Nå er det guttas tur 

Med slagordet «Nå er det guttas tur», satser FORUT på at både gamle og nye faddere blir en viktig del av en økt innsats for gutter i krise.

Anil er ett eksempel blant mange, og han er en representant for de guttene som trenger mer hjelp og støtte på veien ut av akutte kriser og overgrep. Dette kommer som en naturlig utvikling av det FORUT allerede gjennom mange år har bidratt til på Balika Peace Home, et tilsvarende krise- og transitthjem for jenter med mye større kapasitet.

Tålmodighet 

De ansatte ved CWIN Boys Transit Home mottar stadig unge gutter med lignende historier som Anil. De er ofte plukket opp på gata av politiet etter tips, mens andre selv har tatt kontakt med CWINs krisetelefon, 1098 Child Help Line.

– Vi er tålmodige med de som kommer hit, forteller Sunil Shrestra som er leder på CWIN Boys Transit Home.

– Vi vet at alle har svært vanskelige og dramatiske historier som de bærer på sine unge skuldre, og vi vet at de trenger tid og tålmodighet. Derfor bor Anil og de andre trygt her, mens vi fortsetter letingen etter det beste tilbudet vi kan gi hver enkelt.  

En ny sjanse 

I dag går Anil i femte klasse på skolen i nærheten av hans nye og trygge bosted. Han gjør det bra på skolen, fordi han vet hva slags sjanse han nå har fått. Anil blir stadig litt tryggere og litt sikrere på at han er blant venner og gode hjelpere som ikke forsvinner.

Han er på et sted som kan være starten på et nytt liv. Han har fått hjelpen han trenger, og han ser stadig nye gutter komme inn porten. 

Vil du støtte arbeidet på CWIN Boys Transit Home? Bli FORUT-fadder!

CWIN Boys Transit Home er en liten del av det samlede hjelpetilbudet som FORUTs partnerorganisasjon CWIN driver i Nepal. I dag har stedet plass til om lag 15 gutter, mens behovet for plasser er langt høyere. Derfor skal vi videreutvikle CWIN Boys Transit Home, slik at flere kan få hjelp. Det er inntektene fra blant annet FORUT Skoleløpet og både gamle og nye FORUT-faddere som gjør innsatsen på CWIN Boys Transit Home mulig, sammen med de andre hjelpetiltakene CWIN har. Velkommen til denne innsatsen som FORUT-fadder!

Siste nyheter