– Det hadde ikke skjedd uten et sterkt sivilsamfunn

Sitatet handler om Nepals gode resultater med å sette i verk en alkoholpolitikk. Det kommer fra WHOs øverste leder i Nepal, Dr. Rajesh Pandav, under den 7. Global Alcohol Policy Conference i Cape Town, Sør-Afrika, i oktober 2023. Han snakket til en forsamling på godt over 400 personer bestående av forskere, aktører fra sivilsamfunnet og myndighetsrepresentanter.

– Hvis alle drar i samme retning, er det mulig å få på plass en effektiv alkoholpolitikk, noe som er avgjørende for folks helse og velvære, sa Dr. Pandav.

Å få på plass kunnskapsbasert alkoholpolitikk er avgjørende for å redusere skader fra alkoholkonsum. Nepal har i snart 10 år hatt et utkast til en nasjonal policy for alkohol liggende inne i Parlamentet i påvente av å bli vedtatt, og den har i stor grad vært ført i pennen av Nepal Alcohol Policy Alliance med FORUTs partner CWIN i spissen. Samtidig har verden endret seg dramatisk, og det er behov for andre virkemidler enn for bare noen få år siden.

Kjemper mot mektig industri

Alkoholindustrien er blitt en mektig, global aktør som bruker aggressive virkemidler for å sikre seg nye markeder i Sør etter hvert som markedet i Nord er mettet eller til og med opplever en forbruksnedgang.

Kombinert med den massive økningen av digitale flater som bruker teknologi, som både er avhengighetsskapende i seg selv og som er for svakt regulert med tanke på markedsføring, gir dette enorme muligheter for en industri som kun har profitt som sitt øverste formål.

I motsetning til store plakater langs veien, evner nå markedsføringen å nå mange flere på et personlig plan ut fra algoritmer på sosiale medier. Med dagens situasjon, hvor lovverk kun gjelder nasjonalt, flytter industrien seg bare videre til land som ikke foreløpig har fått på plass tilstrekkelig kontroll med en vare som alkohol som påvirker et lands sosiale og økonomiske utvikling negativt.

I tillegg driver industrien selv en massiv påvirkning av nasjonale myndigheter, for at de nettopp ikke skal vedta alkoholpolitikk som kan svekke deres muligheter til salg i de aktuelle landene. Behovet for et overnasjonalt rammeverk som regulerer industriens framferd er skrikende, og var fokuset for konferansen som hadde som undertittel «Investing in people before profit». 

Utnytter smutthull

Budweiser ble for første gang lansert i Nepal i 2020, og uttalte i den forbindelse at Nepal var et veldig attraktivt, nytt marked. Det er fordi landet har en høy andel av unge personer samtidig som det er i ferd med å få til en lenge etterlengtet økonomisk fremgang. Selskapet anser Nepal for å bli et nøkkelmarked i sin nye satsing, og de utnytter strategisk lokal kultur og festivaler, samt internasjonal idrett, for å bli «kongen av øl» i Sør-Asia.

De klarte til og med å få Lionel Messi, som også er UNICEF-ambassadør, til å promotere for seg. Dette var mulig fordi Nepal, til tross for flere aktuelle lover innen alkohol og helse, ikke eksplisitt hadde forbudt markedsføring av alkohol i media i Advertisement Act fra 2019. Det er heller ikke konkrete regulereringer knyttet til sponsing av kulturelle “events” som festivaler, konserter, sportsarrangement eller aktiv bruk av TikTok og andre sosiale medier. Dette er attraktive kanaler for selskaper for å nå ut til den nye middelklassen generelt og kvinner og ungdommer spesielt. 

I november 2021 gikk imidlertid lederen for det nylig etablerte Advertisement board ut og fordømte all reklame for alkohol og tobakk og mente den var i strid med loven. Dette skapte stor ståhei i media, blant fra industrien selv og til og med det nepalske fotballforbundet.  

WHO samarbeider med myndigheter og sivilsamfunn

I april 2022 ble Nepal en del av WHOs SAFER Initative som skal bidra til at Nepal får på plass en evidensbasert alkoholpolitikk som vil bidra til å beskytte folks helse. FORUTs partner CWIN er representert i denne gruppen.

Et av tiltakene i SAFER er å forby eller innføre omfattende restriksjoner på markedsføring, sponsorvirksomhet og promotering av alkohol. WHO samarbeider både med myndighetene og sivilsamfunnet, og i februar 2023 kom det en kjennelse fra Høyesterett i Nepal som ba om at all lovgivning som omfattet alkohol skulle følges til punkt og prikke og det skulle settes i gang kontroll av at kjennelsen ble fulgt. I første omgang medførte dette at alkoholreklame ble borte fra papiraviser, men fortsatte i sosiale medier. Imidlertid, fra og med august i år ble det også forbudt på Facebook og Instagram.

Forskning fastslår at det er en innebygget interessekonflikt mellom alkoholindustrien og folkehelse, og historien fra Nepal er bare én av mange som tydelig viser at alkoholindustrien benytter alle smutthull den kan. Historien viser også at nasjonale myndigheter er helt avhengige av at det finnes vaktbikkjer fra sivilsamfunnet som kan si ifra hvordan industrien påvirker folks helse negativt, at alkoholbruk vil bidra til overbelastning av et allerede svakt helseapparat og i siste instans vil hindre videre sosial og økonomisk utvikling av samfunnet. 

Som nevnt, er CWIN ledende innenfor den nepalske alkoholpolitiske alliansen og representert i SAFER, og organisasjonen jobber iherdig med å få på plass en bedre alkoholpolitikk og for at allerede eksisterende lovverk følges.

De ser tydelig negative konsekvenser av alkoholsindustriens oppførsel for barns helse og velvære, og løfter også dette perspektivet høyt overfor myndighetene. Når de nå får drahjelp fra høyeste hold i WHO, er sannsynligheten for gjennomslag høyere. Da er det selvsagt inspirerende å få anerkjennelse fra talerstolen på Den globale alkoholpolitiske konferansen i Sør-Afrika der Nelson Mandelas slagord om at «It always seems impossible until it’s done» fortsatt er gjeldende.

Dr. Rajesh Pandav fra WHO Nepal sammen med internasjonal programkoordinator Elin Kjeldstadli Hatlestad og utenlandssjef Ståle Stavrum fra FORUT under GAPC i Cape Town 2023.

Siste nyheter