Rett til rent vann

Det er fortsatt mulig å bli med på kampanjen om Alpha fra Sierra Leone for skoleåret 19/20. FORUT Skoleløpet er et pedagogisk opplegg om FNs bærekraftsmål og bistand, og en aktivitetsøkt der eleven bidrar med viktig innsats for jevnaldrende.

Meld på din skole ved å ringe FORUT på 61 18 74 25 eller skriv en e-post til forut@forut.no. Hvis du har mottatt påloggingsinformasjon, kan du også melde på din skole med en gang via knappen under.

Hva er FORUT Skoleløpet?

FORUT Skoleløpet er et ferdig opplegg for en undervisningstime og en aktivitetsøkt for hele skolen. Gjennom det pedagogiske materiellet lærer elevene om FNs bærekraftsmål, bistand og FORUTs utviklingsarbeid i det fattige landet Sierra Leone.

Selve Skoleløpet gjennomføres som en aktivitetsøkt der elevene bidrar med viktig innsats for jevnaldrende. Før løpet skaffer elevene seg sponsor(er) som forplikter seg til å støtte med et selvvalgt beløp per runde eleven gjennomfører, eller et fast beløp. Skolen kan også samarbeide med lokalt næringsliv om en sponsoravtale.

Skoleløpet kan gjennomføres av enkeltklasser eller hele skolen samlet, når som helst i løpet av skoleåret. Materiellet er gratis og utarbeidet på en slik måte at Skoleløpet enkelt kan organiseres og gjennomføres, men deltagerne forplikter seg til en innsamling. Pengene skolen løper inn går til FORUTs bistandsarbeid i Asia og Afrika.

Så langt det er mulig besøker FORUT skoler og holder undervisning som en del av Skoleløpet. Ta kontakt for avtale.Alpha (11) fra Sierra Leone

Alpha (bak til venstre) og familien.

Alpha er elleve år gammel og bor i landsbyen Mapateh i Sierra Leone. Han bor sammen med mor, far og to søsken. Han er interessert i fotball og spiller ofte med vennene sine på kveldstid. Favorittlaget er Barcelona og helten er Messi. Han er medlem av elevrådet på skolen og drømmer om å bli utdanningsminister.

Landsbyen Mapateh har én brønn beregnet på landsbyens over 100 innbyggere. Det har brønnen for liten kapasitet til og den går tom i tørkeperiodene. Allikevel er det store positive endringer mot situasjonen før brønnen ble bygget, da de måtte hente vann i en kulp med liten gjennomstrømning, som igjen gav ulike helseutfordringer.

Hvordan gjennomføre Skoleløpet?

  • Lær! Bruk undervisningsfilmen og det andre pedagogiske materiellet på papir og nett for en eller flere spennende skoletimer.
  • Skaff sponsorer.
  • Løp! Lag en løype på 500-1000 meter, gjerne med drikke- og fruktstasjon underveis. Bruk Skoleløpet-låta som felles oppvarming.
  • Bekreft antall runder elevene har løpt.
  • Del ut diplom som takk for god innsats for barn og unge i FORUTs prosjektland.

Smittefritt skoleløp

FORUT har utarbeidet en smittevernveileder for en alternativ og trygg gjennomføring av aksjonen, kontinuerlig oppdatert utfra reglene myndighetene til enhver tid anbefaler. 

Materiell skolen får:

Film om Alpha og bærekraftsmålene
Filmen leveres i to versjoner, én for 1.-4. klasse og én for de eldre elevene.

I tillegg har Skoleløpet nå fått sin egen sang og dans som kan brukes for å aktivisere elevene både i undervisningen og som oppvarming før løpet.

Elevhefte
Hver elev får et elevhefte med fakta og bakgrunnsstoff om FNs bærekraftsmål, Sierra Leone og Alpha og familien.

I elevheftet finner dere sponsorkortet der elevene noterer ned sine personlige sponsorer og en konkretisering av hva FORUT kan utføre for pengene.

Veiledning til læreren
Et eget veiledningshefte med informasjon om FORUT, forslag til gjennomføring av løpsdagen og bruk av Spleis.

Verdenskart
Kart i størrelsen A1 med alle verdens nasjoner og flagg til hver klasse.

Diplom til elevene
Alle elevene får utdelt et eget diplom som takk for innsatsen.

FORUT sender en rapport til alle deltagerskoler ved årets slutt med en oppsummering av hva vi har kunnet utrette for de innsamlede midlene.

Kontantløs aksjon med Spleis

Spleis leverer elektronisk betalingsløsning til Skoleløpet. Hver skole får sin egen innsamlingsside der dere kan følge med på innsamlet beløp.

Påmelding

Vi i FORUT håper dere vil være med på å lære om og gjøre noe for andre barn!

Har du mottatt brukernavn og passord fra oss, kan du logge på via knappen under.

Det er også mulig å melde seg på ved å sende e-post til barn@forut.no eller ved å ringe tlf 61 18 74 25. Husk da å oppgi skolens navn og adresse, antall elever og klasser som skal delta og når løpet skal gjennomføres. Legg til en kontaktperson med telefon og e-post – resten ordner vi!