Smittevernveileder for Skoleløpet

Dette er en samling tips for gjennomføring av FORUT Skoleløpet med hensyn til Covid-19-viruset. Den baserer seg på gjeldende råd fra norske myndigheter.

Sist oppdatert: 5. februar 2021

Vi befinner oss på gult nivå i trafikklysmodellen fra myndighetene (se modellens tiltak og begrensninger nederst i saken). Likevel kan enkelte kommuner ha lokale regler som er strengere enn de nasjonale som følge av lokale utbrudd.

Skoleløpet kan i stor grad kan gjennomføres som normalt.

Dette er en fin og samlende uteaktivitet for hele skolen, uten at elevene trenger å være samlet.

Dere er godt kjent med den nye skolehverdagen og vet best hva som lar seg gjennomføre og ikke. Vi gir likevel noen tips og råd under som kan hjelpe dere i planleggingen.

Undervisning

Klasseundervisningen med film, elevhefte og oppgaver kan gå som det pleier. Det samme gjelder innhenting av sponsorer.

Mange pleier å ha en felles samling i gymsal eller fellesareal før løpet, for eksempel med Skoleløpet-dansen. Dette bør nå skje ute på et større område og i mindre grupper.

Skoleløpet-dansen er fortsatt fin til oppvarming og motivasjon før løpet, men bevegelsen der man holder rundt hverandre og gynger sideveis må byttes ut med at eleven holder rundt seg selv eller lignende.

Gjennomføring av selve løpet

  • Vi anbefaler å dele løpingen opp i klassevis gjennomføring. Det fører til at gjennomføringen vil ta noe lengre tid.
  • Eventuelt kan man lage alternative ruter for å spre elevene.
  • Siden løpingen skjer i en sammenhengende løype er det en mulighet å ha ulike startpunkt i løypa med felles starttidspunkt. Det betyr også at rundetelling og målgang skjer på samme sted, altså spredt. Dette vil gjøre at oppstart og avslutning skjer spredt. Selv om ulikt tempo gjør at barn fra ulike kohorter kan passere hverandre i løypa, vil det likevel føre til en større bruk av løypa. Det er også mulig å bruke fargekoding av de ulike start/målstasjonene for å gjøre det enklere for elevene.
  • Selve starten bør ikke skje i store grupper. Slipp avgårde én og én elev eller ta frem 5 – 10 på startstreken samtidig med god avstand.
  • Mange skoler liker å lage stasjoner med drikke og andre forfriskninger. Vi anbefaler at elevene i stedet har med seg egne drikkeflasker og at disse samles i kohorter på ulike steder.
  • Registrering av runder: Vi anbefaler at runder loggføres underveis ved avkryssing på en klasseliste, slik at man unngår fysisk kontakt med elevene ved passering.
  • Det viktigste tiltaket er likevel å oppfordre elevene til å holde avstand og følge de gjeldende smittevernreglene, i likhet med det elevene er vant med fra alle andre fysiske aktiviteter i den nye skolehverdagen.

Innbetaling og avslutning

Innbetaling etter løpet skjer som før digitalt via Spleis-siden som skolen får utdelt fra FORUT.

Vi anbefaler ikke valgfri bruk av kontanter som tillegg. Dersom dere ønsker en kontantfri betalingsløsning til andre innsamlingsaktiviteter gjennom året, kiosk eller lignende, kan FORUT opprette et eget Vipps-nummer til skolen. Ta i så fall kontakt med FORUT i god tid før gjennomføring.

Har dere spørsmål, råd eller ideer å dele? Ta gjerne kontakt med FORUT på forut@forut.no eller tlf 61 18 74 25.

Myndighetenes tiltak: Gult nivå