Innsamling

Materiellet i Barneaksjonen er gratis, men forutsetter at dere gjennomfører en innsamling til inntekt for FORUTs prosjekter for barn i India og andre samarbeidsland.

Dere bestemmer selv både form, omfang og innhold på innsamlingen. Kafé, basar, salgsutstilling, sponsorløp, forestilling, natursti, digitalt foreldremøte og hjemmekino er bare noen av mulige innsamlingsaktiviteter. Se vår smittevernveileder for tips til koronasikker gjennomføring.

Her ligger praktisk informasjon og ressurser. Husk at dersom dere ønsker et eget Vipps-nummer, må det avklares i god tid før gjennomføringen av festivalen. Ta kontakt på e-post til barn@forut.no eller ring FORUT på tlf 61 18 74 25.

Ved overføring av penger til FORUT er det best om barnehagen/skolen først setter pengene inn på sin egen konto. Derfra kan så pengene overføres til FORUT på kontonr: 7874 06 61247. Husk at overføringen må merkes med navnet på barnehagen/skolen.

Har dere bestilt produktpakke og trenger flere produkter? Her kan du laste ned skjema for samlet bestilling av varer gjennom Barneaksjonen, som sendes til e-post barn@forut.no.

Se festivalheftet og disse nettsidene for tips til innsamlingsaktiviteter.