FORUT-festival

Materiellet i Barneaksjonen er gratis, men forutsetter at alle deltagerenheter gjennomfører en innsamling til inntekt for FORUTs prosjekter for barn i Sri Lanka og andre samarbeidsland. Her ligger praktisk informasjon og ressurser. Husk at dersom dere ønsker å gjennomføre aksjonen med et eget Vipps-nummer må det avklares i god tid før gjennomføringen av festivalen.

Last ned skjema for samlet bestilling av varer gjennom Barneaksjonen.

For konkrete tips til selve gjennomføringen av FORUT-festivalen har vi en egen ressursside om dette.