7 tips til smittefri innsamling

Det er fullt mulig å delta i FORUT Barneaksjonen selv om tiltakene for å bekjempe koronaviruset setter visse begrensninger. Vi har laget en smittevernveileder og samlet gode tips til smittefrie innsamlingsaktiviteter.

I Barneaksjonens Festivalhefte og på forut.no/barn finner dere mange tips til innsamlingsaktiviteter som kan gjennomføres uten at foreldene samles i barnehagen. Her er en kortversjon som gir et lite innblikk i noen av disse aktivitetene. 

1. Lag kunst og mal steiner som kan selges 

La barna male sine egne bilder inspirert av det de har lært.  

Steiner som er malt i alle regnbuens farger er blitt et symbol på håp om at «alt skal bli bra» når koronaen ikke lenger er en trussel. Finn runde og glatte steiner og mal striper på dem i ulike, glade farger; gult, rødt, grønt, blått, osv.  Kunsten og steinene kan stilles ut i barnehagen og foreldrene kan kjøpe når de henter barna, eller de kan selges f.eks via barnehagens/skolens Facebook-side eller andre digitale plattformer.  

2. FORUT Barneløpet er en fartsfylt aktivitet 

FORUT Barneløpet er et sponsorløp som kan gjennomføres som et frittstående arrangement i løpet av året. Det kan gjennomføres som et fellesarrangement, et arrangement i kohorten eller individuelt sammen med den enkeltes foreldre/foresatte innenfor et visst tidsrom.

3. Natursti med quiz 

Dere finner komplett opplegg for natursti på våre nettsider. Det består av 15 oppgaveark, start-/svarkort til deltagerne og fasit på oppgavene. Foreldrene kan kjøpe startkort.  Merk opp ei lita løype i nærmiljøet og sett ut postene. La dem stå ute i for eksempel to uker, så foreldrene har mulighet til å gå sammen med sitt/sine barn.

4. Kinoforestilling 

Dokumentarfilmene som følger fortellingen om Nanah kan vises «på hjemmekino». Kinobilletter kan skrives ut fra våre nettsider og selges til foreldrene. De kan se filmene ved å bruke nettadressen og koden som står på billetten.

5. Kahoot

Quiz med Kahoot er en morsom aktivitet som foreldre og barn kan gjennomføre sammen. Vi har laget en ferdig Kahoot som dere kan bruke. Foreldrene kan «løse billett» og få tilgang via lenka til quizen og lage Kahoot-kveld hjemme. 

6. Salg av symbolske varer 

I materiellpakka har vi lagt ved 20 kort som representerer fire forskjellige symbolske varer. Kortene er fint dekorerte og representerer en vare som illustrerer ulike sider ved FORUTs bistandsarbeid. Kortene kan henges på kjøleskapet. Folk kan kjøpe en symbolsk symaskin, en skoleuniform, et mangotre eller en pose frø. 

7. Facebook-innsamling 

Mange barnehager/skoler/klasser har egen Facebook-side. Denne kan brukes til å lage en innsamling til FORUT Barneaksjonen. Her finner du en veiledning.

Last ned disse tipsene som en PDF som kan skrives ut.

Siste nyheter