Nødhjelp i Nepal etter flom

I Nepal har kraftig regn skapt store ødeleggelser og ført til over at over 110 har druknet eller blitt drept av bygninger som har kollapset. Hundrevis av landsbyer i landet er rammet av flom.

FORUTs partnerorganisasjon i Nepal, CWIN, hjelper flomofre i de deler av landet hvor CWIN har et etablert apparat. Støtten fra FORUT er spesielt rettet mot barn.

Det nordlige India og store deler av Bangladesh er også rammet av flom og ødeleggelser som følge av monsunen.

Flomkatastrofen i Asia kommer samtidig med at regn og jordskred har ført til store ødeleggelser og mange omkomne i Sierra Leone, et annet av FORUTs prosjektland.

Siste nyheter