Gjennomføre Skoleløpet

Skoleløpet er en enkel aksjon, og forberedelsene trenger ikke være omfattende og tidkrevende for å lage en aktiv og viktig dag for hele skolen.

Vindingstad skole_1000


Dette skjer:

  1. Skolen får tilsendt et elevhefte, en diplom og et sponsorkort til alle elevene som skal være med. Skolen kan ta i bruk elevheftet for lesing, læring og samtale, og dette trenger ikke ta mer enn en skoletime. Man kan godt også bruke mer tid på dette, men det som er viktig er at elevene danner seg et godt inntrykk av hva løpet er og hva slags utdanningsprosjekter som får støtte.
  2. Del ut sponsokortene i god tid, og pass på at alle forstår hvordan disse skal fylles ut.
  3. Skolen mottar også plakater til å henge opp på skolen – bruk disse aktivt i tiden før selve løpet.
  4. Velg en løpsdag, og inviter foreldre og andre i lokalsamfunnet – Publikum er gøy!
  5. Pass på å ha en løype/runde som alle kan gjennomføre, gjerne med litt variert terreng. Lærere eller elever som ikke kan løpe kan være rundetellere, og også heie løperne frem!
  6. Ha drikkestasjoner og trivselselementer som musikk, heiagjeng, målbånd og speaker.
  7. Etter at skoleløpet er gjennomført, kan opplegget utvides ved at klassene fortsetter med utviklingssamarbeid som tema, kanskje koblet direkte til forholdene i Nepal, India, Sierra Leone og Sri Lanka? Materiellet som sendes ut har forslag til nettkilder for mer informasjon.

HUSK å sende med elevene heftet hjem før SKOLELØPET slik at de foresatte er orientert om hva som skal skje.

HUSK også at SKOLELØPET sender ut en liten rapport på slutten av året, med informasjon og nyheter fra skoleprosjektene. Vi oppfordrer skolene til å sende dette arket med elevene hjem.

Etter erfaringene fra tidligere løp har vi laget noen tips til hvordan skolen kan få til enda flere trivselselementer i løpsdagen.