Velkommen som FORUT-fadder!

Våren 2023 har FORUTs generalsekretær Ida Oleanna Hagen vært på besøk hos våre samarbeidspartnere i blant annet Nepal.

På bildet øverst i denne saken er Ida sammen med mange av dem som nå arbeider med et psykisk helsetilbud for barn og unge i Nepal, etter en årelang innsats for byggingen av en klinikk i samarbeid med partnerorganisasjonen CWIN og Kanti Childrens Hospital i Katmandu.

Ida møter stadig mange mennesker som får viktig støtte, takket være vår innsats med bidrag fra FORUT-faddere i Norge. -Samtidig får vi viktige lokale partnerskap og lokal gjennomslagskraft tilbake, sier Ida.

Hun understreker at mye av kraften i alt dette samarbeidet handler om privatpersoner og bedrifter i Norge. -Uten våre FORUT-faddere hadde vi ikke kommet langt nok i vårt arbeid, slår Ida fast.

​Bli med som FORUT-fadder og støtt vårt viktige utviklingssamarbeid med 250 kroner i måneden http://www.forut.no/fadder

En landsbybank i Sierra Leone

-I fjor høst var jeg sammen med fire kvinner og en bankboks i landsbyen Mokorewo i Sierra Leone, forteller Ida videre. Det er dette bildet som er vårens hovedmotiv i vervekampanjen for flere faddere, og som du ser her:

-Kvinnen til venstre for meg har ansvaret for boksen til daglig. For å åpne den må de tre andre være til stede, for boksen har tre hengelåser og kvinnene har hver sin nøkkel. De er alle en del av spare- og lånegruppa i landsbyen Mokorewo.

De sparer litt hver måned, og hvis de trenger et lån til barnas skolebøker, medisiner eller såkorn, så får de det til en lav rente.​ -Dette viser at vi med ganske konkrete og små steg kan få til mye lokal utvikling, sier Ida.

Starthjelp og bærekraft

Gjennom en lokal partnerorganisasjon bidrar FORUT med bankboksen og opplæring, før kvinnene i Mokorewo tar over alt ansvaret selv. Dette er flotte kvinner med mye godt humør og pågangsmot til tross for store utfordringer knyttet til fattigdom og andre former for ressursmangel.

-Det er inspirerende når vi ser hvordan små bidrag kan utløse langsiktige løsninger som bokstavelig talt er gull verdt for denne og andre landsbyer i Sierra Leone, sier Ida med et smil.​

På bildet nedenfor slår Ida Marie Ringerud i Urbane Totninger også et slag for flerre FORUT-faddere.

Hun er selv lege og fadder, og var en aktiv pådriver for et fadder-engasjement for byggingen av klinikken i Katmandu, etter et besøk til landet sammen med FORUT.

Makt til å endre egne liv

Ut av denne spare- og lånegruppa som jeg besøkte i Mokorewo dannes det nå andre og ulike lokale fellesskap. Disse fellesskapene beskytter jenters rettigheter til utdanning og følger opp vold- og overgrepssaker, slik at overgripere blir anmeldt og får sin straff.

På denne måten bidrar FORUT til at det bygges mer trygghet og tillit i et samfunn som har blitt revet i filler av krig og en ebolaepidemi. -Det er slikt vi og våre FORUT-faddere bidrar til organisasjonens mål om at alle skal få makt til å endre egne liv, avslutter Ida.

FORUT søker nye bedrifter for samarbeid

I 2023 søker FORUT også flere bedrifter for samarbeid, slik vi allerede har med noen bedrifter. Sammen med små og mellomstore bedrifter kan FORUT skreddersy opplegg rundt helt konkret utviklingssamarbeid og FNs bærekraftsmål i blant annet Nepal.

Les mer om bedrifter og mulig samarbeid her: https://forut.no/forut-soker-nye-bedrifter-for-samarbeid/

Siste nyheter