Annerkjennelse for psykisk helse-innsats

Norad har fått et «Letter of appreciation» fra nepalske myndigheter for sin innsats for å bekjempe dårlig psykisk helse og ikke-smittsomme sykdommer i landet. Det er også en anerkjennelse av innsatsen FORUT og CWIN Nepal har lagt ned over mange år.

Det var under et arrangement i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) på verdensdagen for psykisk helse at ambassadør Torun Dramdal hadde æren av å motta utmerkelsen fra statsminister Pushpa Kamal Dahal. Et diplom og brev hedrer Norad for engasjementet og bidraget som er lagt ned for å forbedre helsevesenet i landet.

Deler på æren

Marianne Monclair, seniorrådgiver i seksjonen for global helse i Norad, kunne dele den gode nyheten på et møte med Nettverket for global mental helse denne uken, der CWIN Nepal presenterte sitt arbeid i samarbeid med FORUT.

– Denne anerkjennelsen er ikke først og fremst til Norad, men til våre gode partnere i sivilsamfunnet og WHO. Det er en fantastisk jobb dere gjør. Så jeg vil dele denne nyheten og videreformidle anerkjennelsen til dere. Takk for innsatsen, sa Monclair.

FORUTs generalsekretær, Ida Oleanna Hagen, er glad for at samarbeidet og mange års arbeid gir frukter.

– Gratulerer til Norad og norske myndigheter. Dette er en flott og viktig anerkjennelse av samarbeidet mellom gode krefter i Norge og Nepal, ikke minst for å etablere og bygge ut et viktig psykisk helse-tilbud som ikke fantes før, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Pionerarbeid i Nepal

FORUT og CWIN startet opp en provisorisk barnepsykiatrisk klinikk på Kanti barnesykehus i Katmandu etter jordskjelvet i 2015, og i 2021 åpnet Nepals første barnepsykiatriske klinikk i en egen bygning finansiert av FORUTs egeninnsamlede midler.

Norad ga senere midler til FORUT for å bygge ut psykisk helse-tilbudet for barn i Nepal, og bidrar blant annet til den barnepsykiatriske klinikken ved Kanti barnesykehus.

– Denne takken og anerkjennelsen kan sendes videre til CWIN og alle menneskene som over lang tid har lagt ned en enorm innsats for å etablere et barnepsykiatrisk tilbud i Nepal. Dette hadde ikke vært mulig uten sivilsamfunnet og ildsjeler som Sumnima Tuladhar, Dr. Arun Raj Kunwar, Dr. Jasmine Ma, Cecilie Javo, Subodh Chandra Shrestha, Kumar Bhattarai, Pooja Shrestha og mange flere. Og så er det viktig å sende en spesiell takk til FORUTs utenlandssjef Ståle Stavrum, som har koordinert mange aktører og jobbet hardt gjennom mange år for å realisere det som nå skjer i Nepal, sier Hagen.

Foto: Victoria Dørheim Ho-Yen / Den norske ambassaden i Kathmandu

Siste nyheter