Ny avtale: Utvider psykisk helse-tilbud i Nepal

FORUT mottar 10 millioner kroner fra Norad til å bygge ut psykisk helse-tjenester i Nepal. Helsevesenet skal rustes opp for å bedre kunne drive både forebygging og behandling av dårlig psykisk helse. 

– Dette er en historisk avtale for FORUT, der vi i samarbeid med norske myndigheter skal bygge ut psykisk helse-tilbudet for befolkningen i Nepal. Sammen med vår partnerorganisasjon CWIN Nepal skal vi etablere tjenester og systemer som skal gjøre fagkompetansen på psykisk helse i hovedstaden Katmandu tilgjengelig for hele landet, sier Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT. 

Psykisk helse er tabubelagt 

I Nepal og mange andre land i verden er psykisk sykdom fortsatt veldig tabubelagt, og syke mennesker blir utsatt for grove menneskerettighetsbrudd, blir feilbehandlet eller får ikke behandling i det hele tatt. Problemet er økende, men likevel blir en forsvinnende liten del av utviklingsbistanden brukt på psykisk helse. 

– Norske myndigheter går i front og satser på bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer. Vi i FORUT har fått tillit av Norad til å være med på å sette noe av dette ut i praksis i Nepal, og det er vi veldig glad for. Dette er en viktig anerkjennelse av det Innlandets bistandsorganisasjon har fått til gjennom 40 år, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT. 

Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT, med Norges strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer.
Dårlig psykisk helse hindrer utvikling 

FORUT har arbeidet lenge med barnerettigheter og rus og dårlig psykisk helse som hindre for utvikling i Nepal. Siden 2015 har FORUT og partneren CWIN drevet det eneste barnepsykiatriske fagmiljøet i Nepal. I januar 2021 sto landets første barnepsykiatriske klinikk ferdig – finansiert av FORUTs egne midler. 

På bakgrunn av dette, ble FORUT invitert av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, til å søke om midler til å bygge ut psykisk helse-tilbudet i Nepal. FORUT vant fram i konkurranse med flere andre bistandsorganisasjoner og pengene skal brukes i løpet av 2022. Halvparten skal brukes på investeringer i infrastruktur, mens resten av pengene skal gå til å drive tjenestene det første året. 

– Dette er en veldig god begynnelse og en historisk mulighet til å vise at vi ikke når bærekraftsmålet om helse for alle uten også å satse på psykisk helse. Vi håper norske myndigheter vil være med på en satsing videre for å sikre et godt tilbud til barn og unge med psykiske problemer i Nepal, sier Hagen. 

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.
Dette er de viktigste tiltakene 

For å gjøre kompetanse og behandlingstilbud tilgjengelig for flere i Nepal, skal FORUT sette i gang følgende tiltak. 

  • Etablere tilbud for telemedisin og fjernkonsultasjoner på den barnepsykiatriske klinikken i Katmandu, slik at mange kan slippe å reise til Katmandu for å få hjelp. Nepal er et land med høye fjell og dårlige veier, og i praksis vil de fleste barna i landet bli stående uten utredning og faglig holdbar hjelp hvis ikke slike moderne løsninger blir tatt i bruk. 
  • Den nasjonale krisetelefonen for barn, Child Help Line, som FORUTs partner driver i dag, skal styrkes. Den skal få økt kapasitet og kobles til fagmiljøet på psykisk helse i Katmandu. 
  • Det skal etableres et krisemottak for jenter som har vært utsatt for seksuell vold. Det skal ligge på den barnepsykiatriske klinikken i Katmandu. 
  • Det skal bygges en ny psykiatrisk sengepost for ungdom på det statlige psykiatriske sykehuset. 
  • Alle tiltakene skal settes i system for å binde sammen den barnepsykiatriske fagkompetansen og førstelinjen i helsetjenesten i Nepal, slik at flere barn og unge med psykiske problemer får tilbud om hjelp. 
Krisetelefonen Child Help Line i Nepal skal styrkes i 2022 med de nye midlene fra Norad.

Siste nyheter