FORUT søker internasjonal programkoordinator

Stillingstittel: Internasjonal programkoordinator
Varighet: fast
Søknadsfrist: 01.06.2019
Oppstart: 01.09.2019

Fast stilling i FORUTs utenlandsavdeling på Gjøvik. Stillingen innebærer prosjektoppfølging, saksbehandling og rapportering i forbindelse med FORUTs bistandssamarbeid med partnere i Afrika og Asia. I jobben vil følgende fagområder være viktige: kvinner og likestilling, barn og barnerettigheter og rusmidler som utviklingshinder.

Vi søker etter en medarbeider med kompetanse innen:

 • bistand og internasjonalt arbeid
 • administrasjon og forvaltning
 • budsjett og regnskap
 • digitale saksbehandlings- og arkivsystemer
 • indikatorbasert målstyring

FORUTs visjon er en fredelig, demokratisk og rettferdig verden der alle er sikret menneskerettigheter og et verdig liv, og der rusmidler ikke hindrer trygghet og folks utviklingspotensial. FORUTs partnerskapsmodell bygger på likeverd og respekt. Vi søker en ny kollega som deler FORUTs visjon og verdigrunnlag.

Du har :

 • relevant høyere utdanning
 • gode samarbeidsevner
 • gode engelskkunnskaper
 • god skriftlig formuleringsevne
 • god økonomisk forståelse
 • evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling med oppstart september 2019
 • lønn og andre betingelser etter avtale
 • pensjon og forsikringer

FORUT er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Stillingen finansieres over en femårig avtale med Norad. Reisevirksomhet må påregnes.

Søknaden sendes på epost til forut@forut.no innen 01.06.19.

Kontaktpersoner:
Ståle Stavrum, utenlandssjef
Tlf: 61 18 74 07, mobil: 977 23 760
e-post: staale.stavrum@forut.no

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær
Tlf: 61 18 74 03, mobil: 992 47 320
epost: ida@forut.no

Om arbeidsgiveren
FORUT er en religiøst og partipolitisk uavhenging bistandsorganisasjon med utspring i freds- og edrukspsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba. Prosjektvirksomheten er finansiert av Norad, Utenriksdepartementet og egeninnsamlede midler. FORUT har en omsetning på om lag 60 millioner kroner. FORUT har informasjons-og holdningskampanjer i norske skoler og barnehager.