Film fra Sri Lanka

Se dokumentarfilmen «Alle trenger et hjem» om Habisha fra Sri Lanka, utviklingsarbeid og FNs bærekraftsmål.

Filmen varer i 11 minutter og 37 sekunder og er en fin opptakt til en klassesamtale. Bruk også refleksjonsspørsmålene og tekstene i elevheftet.

.

Under kan du se en versjon tilpasset 1. til 4. klasse. Den er 9 minutter og 33 sekunder lang.