Drømmespillet

Lær om livet i en slum, privilegier, barns rettigheter og FNs bærekraftsmål. Drømmespillet er en morsom oppfølging av filmen om Indrani.

Spillet er en del av materiellet til FORUT Skoleløpet «Indranis drøm». Hver klasse får tilsendt ett spillsett. Ønsker dere flere sett eller trenger å erstatte deler av settet, kan det skrives ut fra filene under.

Spillebrett, regler og forklaringer for utskrift

Spillebrett Drømmespillet.

Spilleregler og brikker og terninger. Bør skrives ut på 200-250 grams papir.

Forklaring til rutene med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon.

Forklaring til rutene med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.