Film fra Sierra Leone

Se dokumentarfilmen “Skole for alle” om Zainab fra Sierra Leone, globale forskjeller og FNs bærekraftsmål.

Filmen varer i litt over 11 minutter og er en fin opptakt til en klassesamtale. Bruk også refleksjonsspørsmålene og tekstene i elevheftet som er en del av FORUT Skoleløpet 2018/19.

Under kan du se en versjon tilpasset 1. til 4. klasse. Den er ca 10 minutter lang.

Her er en forklaringsvideo for elevene som skal delta i FORUT Skoleløpet.