Film: «Indranis drøm»

Se dokumentarfilmen fra India om Indrani og livet i et slumområde. Filmen er laget i to versjoner.

Versjonen for de eldste (øverst på denne siden) går mer i dybden på barnebryllup og konsekvensene av det. Den er har engelske intervjusekvenser som er tekstet. Vi anbefaler i utgangspunktet den for elever fra 7. til 10. trinn.

Versjonen for de yngste (nederst) er litt kortere og har intervjuklipp som er dubbet til norsk.

Filmene er et fint utgangspunkt for en diskusjon i klassen. Vi anbefaler også å følge opp med å spille Drømmespillet, som følger med i årets materiell.

Se gjerne også Skoleløpet-dansen.