Film: «Rett til rent vann»

Se dokumentarfilmen “Rett til rent vann” om Alpha fra Sierra Leone, globale forskjeller og FNs bærekraftsmål.

Filmen varer nesten 12 minutter og er en fin opptakt til en klassesamtale. Bruk også refleksjonsspørsmålene og tekstene i elevheftet som er en del av FORUT Skoleløpet 2019/20.Under kan du se en versjon tilpasset 1. til 4. klasse. Den er nesten 11 minutter lang.Her er en forklaringsvideo for elevene som skal delta i FORUT Skoleløpet.