FNs barnerettigheter

Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. 

Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre land i verden har underskrevet FNs konvensjon om barns rettigheter. Rettighetene gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion, kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt.

Se alle barnerettighetene her.

Barnerettighetsprogrammet til FORUT omfatter tiltak i Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi, India og Nepal, hvor den overordnede målsettingen er å sørge for at flere barn får oppleve at deres rettigheter blir respektert og innfridd.  Tiltakene i de enkelte land er tilpasset lokale forhold, forutsetninger og behov, og det er derfor forskjellige tilnærminger og modeller som blir lagt til grunn hvert sted.

FORUT lager pedagogiske opplegg for barnehager og skoler om FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål. FORUT Barneaksjonen passer for barnehagebarn og de yngste på barneskolen. FORUT Skoleløpet er tilpasset grunnskolen.

India - skolebarn