Her for hverandre – FORUT Skoleløpet 2022/23

Bli med på FORUT Skoleløpet ­– en spennende og samlende aktivitet om psykisk helse for hele skolen.

Undervisningsopplegget for skoleåret 2022/23 handler om at det nå er spesielt viktig at vi viser omsorg og tar vare på hverandre – på tvers av landegrenser. Gjennom aktivitet bidrar elevene til at flere barn i Asia og Afrika får psykisk helsehjelp og kunnskap om psykisk helse.

Meld på din skole i skjemaet under. Du kan også ringe FORUT på 61 18 74 25 eller skrive en e-post tilbarn@forut.no.

Her kan du se årets invitasjonsbrosjyre.

Læring og aktivitet

FORUT Skoleløpet er et tverrfaglig pedagogisk opplegg som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Det er lett å ta i bruk og kan gjennomføres i løpet av en skoledag når som helst i løpet av skoleåret.

Undervisningsopplegget er tilpasset flere av målene i læreplanene for grunnskolen og egner seg godt til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. I år vil FNs bærekraftsmål 3 om god helse ha fokus. Elevene bidrar gjennom et solidaritetsløp som kan arrangeres klassevis eller som en felles aktivitet for hele skolen.

Elevene får et fysisk elevhefte med sponsorkort. Oppgaver, film, dans og andre ressurser kan hentes på våre nettsider.

Her kan du melde på din skole for skoleåret 2022/23

[vfb id=4]

Her for hverandre

Alle har en psykisk helse. Uansett hvor i verden du bor, hvilket kjønn du definerer deg som eller hvilken jobb du har. I mange land er dårlig psykisk helse tabubelagt, og det er lite kunnskap om forebygging og behandling.

Gjennom undervisningsfilm og oppgaver blir vi kjent med psykisk helse som en global utfordring. Vi møter barn og ungdommer fra Nepal, Sri Lanka, Malawi og Norge som har svart på de samme spørsmålene. Har vi samme syn på hva vi kan gjøre for å bidra til god psykisk helse i befolkningen? En ting er sikkert: Vi må være her for hverandre hvis vi sammen skal klare å nå FNs bærekraftsmål 3 om god helse for alle.

Konkrete eksempler fra FORUTs arbeid vil hjelpe elevene å forstå barnerettighetene og bærekraftsmålene bedre. Pengene elevene løper inn går til FORUTs bistandsarbeid for barn og unge i Asia og Afrika, der psykisk helse er et viktig temaområde. 

FORUT arbeider for å bekjempe stigma og menneskerettighetsbrudd knyttet til psykisk helse. FORUT har blant annet bygget Nepals første barnepsykiatriske klinikk, driver krisetelefoner for barn i India og Nepal, og organiserer samtalegrupper for elever i Sierra Leone og Malawi.

Dette sier en av skolene som har deltatt i flere år

Skogsvåg skule har gjennomført FORUT Skuleløpet kvart år sidan 2011.

Dette er eit fast innslag i årshjulet vårt, og som elevane spør etter når vi nærmar oss tida for løpet. Denne solidaritetsaksjonen passar som hand i hanske i høve visjonen vår: «Hand i hand løfter vi kvarandre fram.»

I tida før sjølve løpet brukar alle trinn undervisningsopplegget til FORUT.

Det å ha fokus på andre barn i land som ikkje har det så godt som oss, ser vi på som meiningsfullt og ein viktig del av danningsaspektet i skulen. Vi kan gjere ein liten forskjell som betyr mykje for barn i andre deler av verda som ikkje har dei same moglegheitene til utdanning og til å få god helsehjelp. Skuleløpet engasjerar både elevar, familie og lokalsamfunnet, og har blitt ei viktig sak for mange. 

Rett ved skulen ligg Skogsvåg stadion, og alle trinn spring runder på runder rundt bana. Først møter elevane til felles oppvarming, det er ein appell i høve årets tema og nokre motiverande ord frå rektor før startskotet går. 

Etter løpet får alle elevane frukt frå nærbutikken vår, eit samarbeid vi har hatt i mange år.

FORUT-løpet er noko alle gler seg til, store som små. Det å sjå heile skulen stå samla om noko, jobbe mot eit felles mål, heie på kvarandre, og vite at ein er med på å hjelpe andre, er med på å skape eit flott fellesskap. 

Vi vil anbefale andre skular i Noreg til å bli med i Skuleløpet. 

Varm helsing frå alle på Skogsvåg skule.

Meld på din skole

[vfb id=4]