Hva er Skoleløpet?

Skoleløpet er en skoleaksjon der elevene lærer om globale temaer som FNs bærekraftmål, bistand og utviklingsarbeid, samtidig som de selv bidrar med viktig innsats for jevnaldrende i andre land.

FORUT Skoleløpet er et brukervennlig opplegg som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Det kan gjennomføres i løpet av en skoledag. Undervisningsopplegget er tilpasset flere av målene i læreplanene for grunnskolen.

Les mer om årets tema for Skoleløpet og hvordan du melder deg på.

Selve Skoleløpet gjennomføres som en aktivitetsøkt der elevene bidrar med viktig innsats for jevnaldrende. Før løpet skaffer elevene seg sponsor(er) som forplikter seg til å støtte med et selvvalgt beløp per runde eleven gjennomfører, eller et fast beløp. Skolen kan også samarbeide med lokalt næringsliv om en sponsoravtale.

Skoleløpet kan gjennomføres av enkeltklasser eller hele skolen samlet, når som helst i løpet av skoleåret. Materiellet er gratis og utarbeidet på en slik måte at Skoleløpet enkelt kan organiseres og gjennomføres, men deltagerne forplikter seg til en innsamling. Pengene skolen løper inn går til FORUTs bistandsarbeid i Asia og Afrika.

Aksjonselementer – Dette får skolene:

 1. Undervisningsfilm om årets tema
  Filmen leveres i to versjoner, én for 1. – 4. klasse og én for de eldre elevene. I tillegg får alle musikkvideo og danseinstruksjon til «Million mil». Dansen kan brukes for å aktivisere elevene både i undervisningen og som oppvarming før løpet.
 2. Elevhefte
  Hver elev får et elevhefte med fakta og bakgrunnsstoff om barnekonvensjonen, bærekraftsmålene og årets tema. I elevheftet finner dere en konkretisering av hva FORUT kan utrette for de innsamlede midlene, samt sponsorkortet der elevene noterer ned sine personlige sponsorer.
 3. Veiledning til læreren
  Et eget veiledningshefte med informasjon om FORUT, forslag til gjennomføring av løpsdagen og kontantløse innsamling ved bruk av Spleis.
 4. Diplom til elevene
  Alle elevene får utdelt et eget diplom som takk for innsatsen.

Raufoss skole_1000

Skolebesøk: Så langt det er praktisk og økonomisk mulig vil FORUT besøke skoler som deltar i Skoleløpet dersom det er ønskelig. Vi kan komme og holde foredrag/undervise i forkant av løpet eller bistå med motivasjon og informasjon under selve løpsdagen.

Veiledning

Vi er behjelpelige med veiledning og tips til lærere som skal gjennomføre skoleløpet. Ring oss på 61 18 74 25 eller skriv en e-post til barn@forut.no. Du finner også informasjon om gjennomføring og tips og triks til skoleløpsdeltakere på våre Skoleløpet-sider.