Uteskole-quiz

Mer læring ute er en del av den nye skolehverdagen for mange. FORUT har derfor laget en «Uteskole-quiz» som lærere fritt kan bruke. 

FORUT vil med dette takke skolene for et godt og langvarig samarbeid, og vi håper og tror at vår «Uteskole-quiz» både bidrar til læring, fysisk aktivitet og hyggelig, felles adspredelse.

Uteskole-quizen baserer seg på FORUT Skoleløpet 2019-20, «Rett til rent vann». På grunn av korona-pandemien er all tradisjonell bruk av materiellet avlyst. Vi fant det derfor naturlig å utvikle en aktivitet der skolene likevel kan benytte seg av deler av materiellet, helt fritt og uten forpliktelser. Hvis dere var med på Skoleløpet i høst, er dette en spennende måte å repetere innholdet på.

Her går vi gjennom opplegget steg for steg.

1. Se film sammen

Se filmen «Rett til rent vann» sammen med elevene. Den finnes i to versjoner som er henholdsvis 11 og 12 minutter lange.

Se «Rett til rent vann».

2. Last ned oppgaveark

Last ned en PDF med oppgavearkene og skriv disse ut. Disse henger du opp i en løype eller natursti i nærheten av skolen. Laminér dem gjerne eller lim dem opp på tynne papplater, og heng dem opp som poster i løypa.

Vi har laget to versjoner med ulik mengde og vanskelighetsgrad.

Oppgaveark for 1. – 4. trinn.
Oppgaveark for 5. – 10. trinn.

3. Last ned svarskjema

Last ned svarskjema og skriv ut ett til hver elev eller gruppe. Dette bruker de til å skrive ned svarene underveis.

Svarskjema for 1. – 4. trinn.
Svarskjema for 5. – 10. trinn.

4. Last ned fasit

Når løypa er gjennomført kan dere sammen gå gjennom svarene.

Fasit for 1. – 4. trinn.
Fasit for 5. – 10. trinn.

Som enten oppvarming eller avslutning kan vi også anbefale Skoleløpet-dansen til «Million mil» av Gaute Ormåsen.

Vil dere være med på mer moro?

Høsten 2020 kommer en ny utgave av FORUT Skoleløpet. Denne gangen skal vi til Nepal og bli kjent med Angel. Hun går på en helt ny skole, for den gamle ble ødelagt av jordskjelv.

Opplegget heter «Læring gir energi» og handler om viktigheten av en god skole, ren energi og at det går an å bidra til en bedre verden.

Les mer om den nye kampanjen her.